Oppføringer av Agder Forskning

Takk til Geir for solid innsats

Under Agderings årsmøte 24. april var det på sin plass å takke Agderings avtroppende daglige leder, Geir Hammersmark, for hans innsats gjennom nesten ti år. Styreleder i Agdering Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i Gard, avsluttet årsmøtet med å takke Geir for hans bidrag som daglig leder i Agdering. – Geir har masse energi og […]

Hvordan lede i omstilling og endring?

President i Røde Kors, Robert Mood, og HR-direktør i Agder Energi, Kirsti Jacob, har begge lang erfaring med ledelse. Under fagdagen Ledelse i omstillingstid, fikk deltakerne deres perspektiver på lederskap. – Jeg tror på at vi i vår ledelse og vårt demokrati trenger å reflektere mer over lederskap. Det handler om hver og en av […]

– Vi må stadig utvikle oss

Det var beskjeden fra HR-direktør ved Glencore Nikkelverk, Agnete Rieber-Mohn, under managementseminaret vi arrangerte i samarbeid med Trainee Sør. Temaet for seminaret var Digitale immigranter og digitale innfødte – myter uten innhold? Sammen med Marius Røed Wang fra Oslo Business Forum, Rune Andersen fra Universitetet i Agder og Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i […]

HR som strategisk forretningspartner

I samarbeid med CR Group tilbyr Agdering fra august 2018 et åpent utviklingsprogram med fokus på virksomhetens HR. Deltakerne vil utvikle seg i sin rolle slik at begrepet «HR som strategisk forretningspartner» får et tydeligere innhold. – Som organisasjonssjef er det helt sentralt å ha god kjennskap til hvordan mennesker fungerer sammen. Kurset «HR som […]

Ny kunnskap – nye nettverk

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder tilbyr en rekke kurs og studier på deltid for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Hilde Vik, rådgiver ved EVU-enheten på Handelshøyskolen, har informert om følgende kurstilbud. Nye kurstilbud: Design og ledelse av globale verdikjeder – Metoder for bærekraftig styring av verdikjeder og leverandørnettverk Lederrollen i teori og praksis – Praktisering av lederrollen […]

Dette betyr den nye personvernforordninga

– Den nye personvernforordningen handler om tre ting: personvern, informasjonssikkerhet og tillit, forklarer Fredrik Grindland, seniorrådgiver i Bouvet. – Den nye personvernforordningen påvirker alle. Jeg synes det er viktig at vi forstår bakgrunnen for den. Den skal hovedsakelig beskytte oss som privatindivider i en verden som stadig digitaliseres. Personvernforordningen er laget av EU for EU- […]