Styret:

Styret i Agdering består i perioden 2017 – 2018 av følgende medlemmer:

SVEIN BUVIK
Styreleder Agdering
Svein er Chief External Affairs Officer ved Gard i Arendal.

Tlf: 975 59 318
E-post: svein.buvik@gard.no

GØRIL HANNÅS
Gøril er instituttleder ved institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder.

Tlf: 906 21 293
E-post: goril.hannaas@uia.no

SISSEL STRICKERT
Sissel jobber som administrasjons- og kommunikasjonssjef i Agderforskning.

Tlf: 992 97 689
E-post: sissel.strickert@agderforskning.no

BENTE THORESEN PLASZKO
Bente er Global Director Sales Support Services i National Oilwell Varco

Tlf: 411 41 702
E-post: bentethorsen.plaszko@nov.com

KÅRE ANDERSEN
Kåre er næringssjef i Arendal kommune.

Tlf: 902 38 777
E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

CHRISTIANE E. SKAGE
Christiane er daglig leder for Lister Nyskaping.

Tlf: 958 26 406
E-post: christiane.skage@listernyskaping.no

UNNI FARESTVEIT
Unni er direktør samfunnskontakt i Agder Energi

Tlf: 916 64 495
E-post: unni.farestveit@ae.no

ØIVIND STENSTAD
Øivind er administrerende direktør ved Glencore Nikkelverk.

Tlf: 488 81 401
E-post: oivind.stenstad@glencore.no

GEIR BERGSKAUG
Geir er adminstrerende direktør i Sparebanken Sør.

Tlf: 901 27 206
E-post: geir.bergskaug@sor.no