«Kunsten å lykkes med prosjekter™» er et opplæringsprogram i prosjektledelse som består av 2 selvstendige deler som kan gjennomføres sammen eller hver for seg:

  • Planlegging og gjennomføring (Del 1)
  • Organisering og ledelse (Del 2)

Opplæringsprogrammet består av korte e-læringsmoduler, konkrete eksempler, prosjektmodell og prosjektmetodikk, og klasseromsamlinger. Om du ønsker å ta begge anbefaler vi del 1 først. Dersom du gjennomfører både del 1 og del 2 vil du få «Prosjektsertifikatet».

Opplæringsprogrammet er basert på god praksis i prosjektledelse og er fundamentert påProject Management Institutes «A Guide to The Project Management Body of Knowledge» fra PMI (www.pmi.org) som er den ledende internasjonale standarden i prosjektledelse.

Læringsmål

Etter opplæringsprogrammet skal du være i stand til:

  • Planlegge og gjennomføre dine prosjekter i henhold til god praksis i prosjektledelse.
  • Organisere og lede vellykkede prosjekter.

Du får verktøy som sikrer at du kan benytte din nye kunnskap umiddelbart i egne prosjekter. E-læringsmodulene er tilgjengelige på mobil, nettbrett og PC/Mac, og de er tilgjengelige som jobbstøtte også etter kursavslutning.

Målgruppe

For del 1 er målgruppen alle som jobber i eller med prosjekter. Det passer for prosjektledere og prosjektmedarbeidere som er ferske eller erfarne, fra offentlige eller fra private virksomheter, og som jobber med små og store prosjekter. For del 2 er målgruppen dem som ønsker å jobbe som prosjektledere eller besitte sentrale posisjoner i prosjekter.

Kursgjennomføring

Opplæringsprogrammet gjennomføres i henhold til «flipped classroom» konseptet med e-læring og samlinger. Del 1 Planlegging og Gjennomføring inneholder e-læringsmodulene«Grunnlaget», «Planlegging» og «Gjennomføring» og avsluttes med 2 dager i klasserom. Del 2 Organisering og ledelse inneholder e-læringsmodulene «Ledelse av prosjektteam»,«Håndtering av usikkerhet, avvik og endringer», «Du er prosjektleder» og avsluttes med 2 dager i klasserom. Hver e-læringsmodul tar 3-4 timer å gjennomføre. Samlingene inneholder en god blanding av teori, diskusjoner og praktiske øvelser.

Hver av de to delene gjennomføres med en e-læringsperiode på 2 – 3 uker slik at du får god tid til å reflektere over innholdet og hvor du har faglig støtte av en dyktig veileder. Når du kommer på samlingene har du og de andre en felles forståelse for faget, noe som gir en fantastisk læringseffekt.

Kursholdere

Våre kursholdere har alle lang erfaring med praktisk prosjektledelse og opplæring. De arbeider med prosjekter i store og små virksomheter, og foreleser innenfor prosjektledelse i bedriftsinterne kurs og for akademiske institusjoner i Norge og internasjonalt.

Etter kurset

Du får tilgang til våre kursholdere dersom du har spørsmål eller ønsker tilbakemeldinger på oppgaver du utfører i dine prosjekter. Her finnes det en egen funksjon i e-læringsløsningen. Dette er selvfølgelig gratis.

Kursarrangør

Kurset arrangeres av Agdering i samarbeid med Cimple Technology AS som står for den faglige og tekniske delen i «Kunsten å lykkes med prosjekter™»

Pris/Påmelding

Prisen for Del 1 og Del 2 er begge 6.400,- for Agderings medlemmer. Dette inkluderer e-læring, samlinger og kursmateriell. Ønsker du å bestille del 1 og del 2 samtidig er prisen 11.900,-. Påmelding er bindende og faktureres når det er gitt tilgang til e-læringsmoduler. Påmelding til geir@agdering.no.

Kursinnhold

Del 1 og del 2 inneholder følgende hovedelementer:

Del 1 – Planlegging og gjennomføring Del 2 – Organisering og ledelse
•      Prosjekter og prosjektledelse

•      Prosjektfabrikken

•      Prosjektmodellen

•      Forprosjektet/tilbudsfasen

•      Business case

•      Kundefokus

•      Oppstart

•      Mandat

•      Mål og rammer

•      Planlegging – metoder og teknikker

•      Arbeidsomfang, kvalitet, tid og kostnad

•      Prosjektplanen

•      Fremdriftsoppfølging

•      Avvikshåndtering

•      Rapportering

•      Overlevering

•      Avslutning

•      Suksesskriterier for å lykkes

•      Organisering, roller og ansvar

•      Prosjekteier og prosjektleder

•      Etablering av prosjektteam

•      Utvikling av prosjektteam

•      Delegering av ansvar

•      Kunde/leverandør

•      Forhandlinger

•      Usikkerhetsprosessen

•      Identifikasjon av usikkerheter

•      Analyse av usikkerhet

•      Styring av usikkerheter

•      Iverksetting av tiltak

•      Håndtering av endringer

•      Proaktiv ledelse av prosjekter

•      Makt og innflytelse

•      Ledelse uten myndighet

•      Du – en prosjektleder

•      Suksesskriterier for å lykkes

Kursdato/sted

Del 1 – Planlegging og gjennomføring – februar i Kristiansand (ikke endelig bestemt)

Del 2 – Organisering og ledelse – mars/april i Kristiansand (ikke endelig bestemt)