Styrelederen har ordet

STERK DELINGSKULTUR GIR KONKRETE RESULTATER
Agdering er en forening som skal etablere, utvikle og drifte nettverk, fora, prosjekter og andre tiltak etter medlemmenes behov. Visjonen er å være en arena for samhandling, hvor medlemsvirksomhetene oppnår konkrete resultater knyttet til kompetanseheving og faglig utvikling.

MANGFOLDIG MØTEPLASS

Agdering er en faglig samhandlingsarena hvor alle lærer av hverandre gjennom utveksling av erfaringer og kompetanse. For at dette skal fungere trengs et mangfold av virksomheter med felles forståelse for beste praksis.

Alle våre aktiviteter skal være preget av faglig bredde og substans. Det skal være idealisme og stolthet knyttet til det å delta. Agdering skal forbindes med seriøsitet og kvalitet, der medlemskap kan brukes i omdømmebygging for virksomhetene.

ØNSKE OM Å LÆRE AV HVERANDRE

Agdering bidrar til å mobilisere og samle virksomheter på Sørlandet som ønsker å lære av hverandre. Vi gjør det enklere for virksomhetene å få synliggjort seg selv, gjennom deltakelse i de ulike tiltakene og aktivitetene.

Vi er med og gjør en forskjell ved at våre aktiviteter er både relevante og konkrete, og dermed gir god læringseffekt. I tillegg er Agdering et godt sted for nettverksbygging. De fleste virksomheter vil derfor ha stort utbytte av å delta på de ulike møteplassene våre.

STERK DELINGSKULTUR

Mitt inntrykk er at det er stor vilje til å dele erfaringer og kompetanse i regionen. Jeg opplever også at Agdering oppleves som en interessant samarbeidspartner, og at potensialet for å rekruttere nye medlemmer er stort.

Vi skal jobbe kontinuerlig med å øke antall medlemmer, særlig de med sterkt fokus på kompetanseutvikling. Målet er å tiltrekke oss alle som er like opptatt av en sterk delingskultur som det vi er. Virksomheter som ønsker å være en del av Agdering fordi de er genuint opptatt av å dele sin kompetanse og sine erfaringer med andre.

SAMARBEID ARBEID, UTDANNING OG FORSKNING

Fra å ha sitt utspring i Kristiansand, favner vi i dag virksomheter i begge Agder-fylkene. Målet er å tydeliggjøre posisjonen som en viktig aktør for kompetanseutvikling på Sørlandet, samt å være en pådriver for økt samarbeid mellom arbeidslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Agdering er en viktig, fremtidsrettet arena for de som ønsker å bidra til utvikling av egen virksomhet samt å styrke samhandlingen på Sørlandet. Jeg vil anbefale alle som ikke kjenner til Agdering om å kontakte oss og finne ut av de mange fordelene ved å være medlem.

Svein Buvik
Styreleder Agdering – og chief HR officer hos Gard

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar