Glencore Nikkelverk vant Agderings kompetansepris for 2016

Glencore Nikkelverk vant Agderings kompetansepris for 2016. Prisen ble delt ut under Agderkonferansen «Vekstkraft» i Kilden i Kristiansand 24. januar 2017.
Glencore Nikkelverk var nominert til prisen sammen med Benteler Automotive Farsund, Nymo og Hennig-Olsen Is.

Samtlige kandidater har gjort et imponerende arbeid med kompetanseutvikling, og kan dokumentere konkret gevinstrealisering som følge av innsatsen.
Bedriftenes systematiske og strategiske kompetansesatsing er årsaken til at alle fire lykkes innen sine markedsområder.

IMG_0371

På bildet, fra venstre: Inger Holen (nominasjonskomiteen til Agdering kompetansepris), Agnete Rieber-Mohn (HR-direktør Glencore), Øivind Stenstad (adm. dir. Glencore) og Cay Nordhaug (hovedtillitsvalgt Glencore).

BEGRUNNELSEN FOR TILDELINGEN
Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en  aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største  bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder. I 2015  fikk bedriften NHO Agders hederspris  for sin satsing på lærlinger og etter- og videreutdanning av ansatte.

NIKKELVERK BUSINESS SYSTEM
Prinsippene for Nikkelverk Business System (NBS) beskriver en systematisk og strukturert arbeidsmetodikk som omfatter alle arbeidsprosesser. Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene. Dette gir kunnskapsutvikling og læring både på individ-, team- og organisasjonsnivå. Det skaper også et sterkt eierskap og engasjement blant de ansatte i bedriften, og gir en meningsfull jobbhverdag – med andre ord en vinn-vinn situasjon.

KONTINUERLIG FORBEDRING
Glencore har et  sterkt fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd, med klare mål om både effektivisering og HMS, samt mål som går på miljø og klima. Resultatet av dette  bidrar til at Glencore Nikkelverk er konkurransedyktig i et internasjonalt og meget krevende marked.

Glencore feirer sine suksesser og deler suksesshistorier som et element i sin kulturbygging.

SAMFUNNSANSVAR
Bedriften viser samfunnsansvar gjennom et tett samarbeid med Universitetet i Agder. Rundt 30 bachelor- og masterstudenter har gjennomført feltarbeid og studier i blant annet den Domunikanske Republikk, Tanzania, Colombia og Canada. Studentene er gode formidlere av kunnskap som gir varige resultater for samfunnene de engasjerer seg i. Flere av disse studentene er i dag  ansatt i Glencore.

DET GRØNNE SKIFTET
Glencore bidrar gjennom strategisk ledelse og kompetanseutvikling til å nå visjonen om det grønne skiftet. Nikkelverket har nylig utviklet en prosess for kobberelektrolyse som setter en ny standard for energiforbruk, og vil bidra til CO2- reduksjon innen verdens kobber- og sinkproduksjon.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar