Den digitale lederen

«Den digitale lederen ser andre ting, reagerer og handler annerledes».
Sven Kinden Iversen; Agdering HR-forum 16. mars 2017

Fagansvarlig i HR Norge, Sven Kinden Iversen, tok Agdering HR-forums 25 deltager fra 80-tallets EDB og promttekst-løsning til dagens digitale muligheter og utfordringer.

IMG_0589

Bildet: Den digitale lederen, Deloitte University Press

Kinden Inversen viste fram endringer og trakk fram begreper som «medarbeideropplevelsen». Hvilke forventninger stiller dagens medarbeidere, og hvorfor handler det ikke bare om å rekruttere rett person, men at virksomheten må utvikle talentene slik at de vokser med virksomheten og blir nøkkelressurser?

IMG_0590

Bildet: The simply irresisteble organisastion model. Deloitte University Press

Digitalisering av HR handler om å bringe inn brukerne, og ikke bare om å sette strøm på papir. Prosessene må utformes annerledes enn tidligere.

Dagens kunnskapsarbeidere ønsker stor grad av autonomi, og at arbeidet oppleves meningsfullt. Støttende ledelse, vekstmuligheter, positivt arbeidsmiljø og verdsettelse av mangfold er andre faktorer av betydning.

IMG_0604

Under workshopen reflekterte deltagerne selv over spørsmål som: Hvordan kan HR være strategisk dersom det ikke understøtter virksomhetens strategi? Hvordan bedrive crowdsourcing? Skal alt som kan automatiseres, automatiseres, og hva må forbli analoge relasjoner mellom mennesker?