Alle lærte av alle – Google sprint metoden

1.juni var Innoventi i Arendal vertskap for en fagsamling hvor Agderings medlemmer fikk en introduksjon i bruk av Googles sprint metodikk.

Alexander Fjelldal fasiliterte en prosess som viste hvorfor sprintmetoden til Google er ideell for å lage og teste prototyper raskt.

Ved å bruke et konkret case fra Sparebanken Sør (knyttet til pensjonssparing), fikk alle deltakerne brynt seg på å bruke metodikken i praksis.

Prosessen går i korthet ut på å gjennomføre følgende steg:
– tegne et kart over prosessen
– lag skisser til løsninger
– velg en løsning å jobbe videre med
– lage en enkel prototype
– test prototypen på brukerne

I tillegg til at de ulike gruppene kom opp med konkrete løsninger til Sparebanken Sør, ble de også en erfaring rikere i bruk av metodikken – og i å samarbeide med andre medlemmer fra Agdering-nettverket. Det er når alle lærer av alle, at alle blir bedre!

Dersom du vil lære mer om metodikken, kan du lese en blogg om hvordan Innoventi har jobbet med Arendalsuka (og her er det også link til en video om hvordan Ruter bruker metodikken) – klikk her.