«… vi sjekker det ut med de grønne!»

Jens Martinius Nielsen, vice president for Human Resources hos den maritime forsikrings aktøren Gard, peker på indre motivasjon som et grunnleggende aspekt for å lykkes med endring. Gard jobber systematisk med kompetanseutvikling i sin organisasjon. Først og fremst fordi de jobber forebyggende, men også fordi «people first» gir bedre resultater.

Jens Martinius Nilsen, vice president for human resources i Gard, foreleser i Agderings HR-forum 9. mai 2017

Endring – kan det være så vanskelig?

Du får innkalling til samtale med nærmeste leder. Samtalen vil handle om endringer i din stilling som konsekvens av endringene virksomheten har bestemt. Du blir informert om at for å effektivisere driften, vil dine oppgaver bli out-sourcet til et eksternt firma. Hvordan reagerer du? Og hvordan forblir din leder i samtalen med deg?

Eller – du er leder og blir informert om at avdelingen du leder vil bli slått sammen med en annen avdeling. De ønsker at du fortsetter, men med ny tittel og tilhørende lønn som «fagkoordinator».  Degradert i status, lønn, innflytelse, personalansvar – det gjør noe med deg og viljen din til å fortsette å yte for at virksomheten skal vokse.

Gard kobler kunnskap om endringsprosesser, kunnskap om menneskelige reaksjoner på endring og kobler med kommunikasjon, i sin systematiske endringsledelse. Hvordan vi reagerer på endring, handler om hvordan endringen kommuniseres, hva som motiverer deg – din opplevelse av mestring, motivasjon og autonomi, din opplevelse av hva som er rettferdig, kulturen i virksomheten – soft skills.

Samling i Agderings HR forum 9 mai.

Samlingen i Agderings HR forum 9 mai utfordret deltagerne i real-play øvelser, og ga innblikk i et bredt teoretisk rammeverk innen endringsledelse.
«Jeg vil gjerne vise fram en fullsatt meny, så finner de fleste noe der som de har behov for og som passer dem og deres virksomhet», sa Jens Martinius. «Og de må få prøve seg, og øve seg» .

«De grønne» i Lumina
«De grønne» er en av fire grove inndelinger i Lumina learning, et psykometrisk verktøy med en holistisk og humanistisk tilnærming til hvordan vi mennesker agerer og hva som motiverer oss.
Mer informasjon om verktøyet finner du på www.luminalearning.com.