– Vi må stadig utvikle oss

Det var beskjeden fra HR-direktør ved Glencore Nikkelverk, Agnete Rieber-Mohn, under managementseminaret vi arrangerte i samarbeid med Trainee Sør.

Temaet for seminaret var Digitale immigranter og digitale innfødte – myter uten innhold? Sammen med Marius Røed Wang fra Oslo Business Forum, Rune Andersen fra Universitetet i Agder og Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i Gard, diskuterte Rieber-Mohn fremtidens kompetansekrav og læring.
– Det er avgjørende for oss å investere i kompetanse. Vi må også ha et blikk fremover som forteller noe om hva vi trenger i fremtiden.

Behov for nytenking
I et panel, ledet av Dag Nordbø fra Universitetet i Agder, ble Røed Wang, Andersen, Buvik og Rieber-Mohn utfordret fra publikum til å drøfte hvordan utdanning og arbeidsliv kan håndtere de omstillingene som kreves for å møte fremtidens krav til kompetanse og innovasjon.
– Det vi vet er at vi må tenke nytt, sier Svein Buvik i Gard.
Marius Røed Wang fra Oslo Business Forum representerer på mange måte det nye. Oslo Business Forum er en ung virksomhet, bygget på store ambisjoner.
– Vi lager innhold slik at beslutningstakere blir bedre rustet til å møte morgensdagens utfordringer, forteller Røed Wang, som også delte av sine positive og negative erfaringer som del av en fremoverlent og nytenkende organisasjon.

Begynn i skolen
Rune Andersen har de siste årene jobbet med å utvikle fremtidens klasserom ved Universitetet i Agder. Klasserommet utfordrer dagens læresituasjon, som Andersen påpeker oppsto under antikken.
– Vi har lagd et system som er lagd til å feile. Alle vet at det må endring til. Vi skal faktisk utdanne folk som skal drive et yrke vi enda ikke vet hva er.
Andersen avliver myten om digitale innfødte og digitale immigranter.
– Det er begreper og kunstige skiller, og skolesystemet bidrar til det. Det er evnene, tilnærmingen og behovene som skal bestemme, ikke hvorvidt du er digital innfødt, sier Andersen, som mener at fremtidens læring må legge vekt på kvaliteter som skiller mennesker fra teknologien: kommunikasjon, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet.

Vi takker alle som deltok på scenen og i salen.

Agnete Rieber-Mohn Fra Glencore Nikkelverk (t.v.) og Kristine Warp fra Dyreparken

Dorrit Svenning fra KS Agder

Anna Gunningberg fra Trainee Sør og Bente Thoresen Plaszko fra NOV

Faizan M. Ilyas og Andy Cerika, begge i Tranee Sør