Hvordan lede i omstilling og endring?

President i Røde Kors, Robert Mood, og HR-direktør i Agder Energi, Kirsti Jacob, har begge lang erfaring med ledelse. Under fagdagen Ledelse i omstillingstid, fikk deltakerne deres perspektiver på lederskap.

– Jeg tror på at vi i vår ledelse og vårt demokrati trenger å reflektere mer over lederskap. Det handler om hver og en av oss. For det starter og slutter med deg, sa Robert Mood, som er tidligere general i Forsvaret og leder av internasjonale FN- og NATO-oppdrag.
Mood har høy kompetanse på verdibasert ledelse i endringsprosesser.

Utfordringer
Mood, som var første innleggsholder, satte lederskap i et verdensomspennende perspektiv, og delte rikt av sine erfaringer.
– Vi må ikke bry oss om hva Putin gjorde i går, eller hva Trump tweetet i dag. Vårt demokrati og våre verdier utfordres innenfra. Vi lever i en verden som er mer utfordrende enn før, og det kan påvirke oss i vår hverdag og deg i din jobb.
Uansett om du leder et stort NATO-oppdrag, eller om du leder en IKT-avdeling i Agder, mener Mood at ledelse handler om mennesker, verdier og lagspill.
– Den erkjennelsen har hos meg blitt sterkere og sterkere. Det handler om sampill og lagspill mellom mennesker.

Ansvar og delegering
– Vi må ha mot til å stille krav til oss selv. Det høres banalt ut, men det er få som tør å gjøre det. Vi må bli flinkere til å overlate oppgaver til de som skal utføre dem. Hvis vi får det til skaper vi gjennomføringskraft, energi og tillit som kan flytte fjell.
Mood understreker at ansvar, derimot, ikke kan delegeres.
– Det er sjefens ansvar når det går galt, og teamets fortjeneste når det går bra. Ansvar er noe du bærer til du går på eller går av, det er ikke noe du kan ta etter råd fra kommunikasjonsrådgivere.

Norges arvesølv
Kirsti Jacob er HR-direktør i en bedrift som står foran store endringer. Agder Energi er utfordret av nye måter å tenke energi på – noe som byr på muligheter og utfordringer.
– Vannkraften er på mange måter arvesølvet i Norge. Agder Energi har en lang historie, og den må vi ta med oss. Samtidig må vi evne å snu oss og se nye muligheter nå som vi går fra et analogt til et digitalt kraftsystem.
Derfor trengs det ledere som evner å lede Agder Energi gjennom transformasjonen.
– Når vi har jobbet med endring, har vi derfor lagt vekt på ledertrening.

Kjernekompetanse
Virkemidlene som Agder Energi bruker er godt forankret i ledelsen og strategien, forklarer Jacob.
– Vi må ha et aktiv forhold til det som er kjernekompetanse vår, og så må vi vite når vi skal knytte oss til ny kompetanse. Vi har for eksempel sett at vi ikke kan være gode nok på IKT og teknologiutvikling. Det vil si at vi har snudd opp ned på vår IKT-avdeling. Det var en smertefull prosess, men nå skjønner vi muligheten som ligger i et verdinettverk.
Den aller viktigste kompetansen i Agder Energi er likevel endringskompetanse.
– Skal du være med må du ha dette i bunnen.

 

Takk til Vest-Agder fylkeskommune for et godt samarbeid i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.