Takk til Geir for solid innsats

Under Agderings årsmøte 24. april var det på sin plass å takke Agderings avtroppende daglige leder, Geir Hammersmark, for hans innsats gjennom nesten ti år.

Styreleder i Agdering Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i Gard, avsluttet årsmøtet med å takke Geir for hans bidrag som daglig leder i Agdering.
– Geir har masse energi og et veldig godt nettverk. Han ser mulighetene, samtidig som han ser behovene som medlemmene har. Han kobler medlemmer og andre der det er relevant. Han er en god fasilitator og en god kommunikator. Rett og slett en hyggelig og kunnskapsrik fyr.
Geir Hammersmark har vært daglig leder av Agdering siden oppstarten i 2008. Nå har nye og spennende muligheter bydd seg som næringsrådgiver i Arendal kommune.
– Nå er tiden inne for meg til å gå videre, og til å slippe andre til i videreutviklingen av Agdering. Det har vært utrolig inspirerende å samarbeide med så mange flinke mennesker. Regionen vår er full av dyktige personer som er villig til å dele sin kompetanse med andre, sier Hammersmark.

Kunnskaps- og kompetansedeling
I ti år har Hammersmark arbeidet for at medlemmer i Agdering skal dele kunnskap og kompetanse innen virksomhetsledelse og -styring.
– Det handler om å lede virksomheter, og det å etablere arenaer hvor de flinke lærer av de flinke, hvor vi utvikler kompetanse. Vårt formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem av Agdering, forklarer Hammersmark, som understreker at han vil bli en aktiv medlem av Agdering.
Hammersmark mener verdien i Agdering ligger i medlemsvirksomhetenes mennesker og realkapital.
– Når mennesker møtes og diskuterer faglige problemstillinger de er opptatt av, etableres det innhold i relasjonene. Det unike med Agdering er at man møtes på tvers av sektorer og bransjer. Det er det stor verdi i, siden det å lede en virksomhet innehar flere generiske elementer.
At det er krevende å holde faglige nettverk i gang, legger ikke Hammersmark skjul på. Samtidig har han hatt gode støttespillere i engasjerte fagpersoner rundt om i landsdelen.
– Det krever en motor som er med og trekker, og som mobiliserer til aktiv deltakelse. Heldigvis er nettverket er fullt av utrolig mange flinke personer som gjerne deler av sin kunnskap og kompetanse, fordi de blir litt bedre selv, og mer bevisst på eget arbeid, hver gang de holder en presentasjon.

Imponerende
Arne Johan Johnsen, lufthavnsjef i Kristiansand, sitter i Agderings valgkomite. Tidligere har han vært styreleder for Agdering i fire år.
– Det som imponerer meg med Geir er hans faglige nysgjerrighet, engasjement og interesse. Dette brenner han for, det ligger i sjela hans. Som daglig leder i Agdering har han utvist stor kreativitet, samtidig som at han er administrativt sterkt. Han er en fullfører, sier Johnsen.
Johnsen sier videre at at Geir Hammersmark skal ha den største æren for at Agdering er der de er i dag.
– Da jeg var styreleder påla vi oss evalueringer for å bli bedre. Det var en del av læringen vår. Geir fikk kun gode tilbakemeldinger. Alle er imponert over hva han utretter. Samtidig er han en utrolig hyggelig og morsom kar å være sammen med.