– Det finnes en oppskrift på hvordan du kan lykkes med prosjekter

Otto Husby er daglig leder i Cimple. Han har 25 års erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse. – Det er mange fallgruver du kan gå i dersom du ikke har den rette kunnskapen om prosjekter.

Det blir stadig mer prosjektarbeid i lokale, nasjonale og internasjonale virksomheter.
– Verden og markedet er i utvikling og endring. De fleste virksomheter har strategier om vekst og utvikling – noe som ofte gjennomføres som prosjekter. Universitetet i Agder har deltatt i en internasjonal undersøkelse som viser at 30% av arbeidstiden vår går med til prosjektarbeid, både offentlig og privat, forklarer Husby.
Likevel er det få som har opplæring innen prosjektarbeid og – ledelse.
– I dag har prosjekter blitt en del av organisasjonen. Tidligere var prosjekter en betegnelse på store arbeidsoppgaver som fikk egne ressurser i an avgrenset periode. Nå består prosjektgrupper som oftest av lånte ressurser fra linjeorganisasjonen. Det byr på nye utfordringer.

Prosjektledelse
En av de største utfordringene ved prosjektene er det organisatoriske, hvor de som jobber i prosjekter møter ulike agendaer og ulike mål. Samtidig må prosjektlederen forholde seg til lånte ressurser fra linjeorganisasjonen.
– Prosjektledelse skiller seg fra annen ledelse fordi prosjektlederen skal jobbe med midlertidige team på tvers av linjeorganisasjonen, uten nødvendigvis å ha makt og innflytelse. Mange tenker at prosjektledelse handler om sunn fornuft. Men det viser seg ofte i prosjekter at målene og rollene kan være uklare, dessuten er det mange som setter av for lite tid til planlegging og strukturering, og ikke minst til håndtering av usikkerhet. Med større forståelse for faget prosjektledelse kan du unngå fallgruvene.

Oppskriften
Prosjekter er unike engangsoppgaver som det er knyttet usikkerhet til. Husby mener at det finnes en oppskrift på hvordan man skal lykkes med prosjekter. I prosjektskolen lærer han og bedriften Cimple deg hvordan du skal lykkes.
– Prosjektskolen gir deg en helhetlig opplæring som gjør deg godt skodd til å påbegynne prosjekter. Skolen passer for prosjektleder, -eiere og –deltakere – alle som skal jobbe i prosjekter. De virksomhetene som vil bli ordentlig gode på prosjekter, må gi ansatte nødvendig opplæring. Det gjelder også ledelsen: det nytter ikke å ha verdens beste prosjektleder dersom ikke ledelsen forstår prosjektarbeid. Prosjekter i moderne virksomheter er basert på et godt samarbeid mellom linjeorganisasjonen, prosjektteamet og en dyktig ledelse. Og dette kommer ikke nødvendigvis av seg selv.

I høst skal Cimple og Otto Husby arrangere prosjektskolen i Kristiansand. Her kan du lese mer om arrangementet, og melde deg på.

– Prosjektskolen er en blanding av elæring og samlinger. 12. september skal vi kjøre første del av kurset i Kristiansand. Da lærer vi bort de grunnleggende aspektene ved å jobbe i prosjekter. Del 2 går i dybden på organisering, planlegging og gjennomføring.

Start-up
Otto Husby har erfaring med prosjekter og prosjektledelse fra bedrifter som blant annet Statoil, Telenor, ABB, Riksrevisjonen, Forsvaret og Kongsberg-gruppen. Han har holdt kurs for blant annet NTNU, BI, Skema Business School i Frankrike og Metier. Han har en mastergrad i prosjektledelse fra England og har jobbet for nasjonale og internasjonale bedrifter, både som ansatt og konsulent.
Da han solgte seg ut av Metier, et stort selskap innen prosjektledelse, grunnla han Cimple i Farsund.
– Vi holder på med to ting: vi hjelper selskaper med å lage elæringskurs. Vi hjelper kunder med å komme seg over fra tradisjonell klasseromslæring, til ny og moderne elæring. I tillegg har vi prosjektskolen, som vi tilbyr til samarbeidspartnere og holder internt i virksomheter.
Cimple holder til i Farsund, men har kunder fra hele Norge, samt flere internasjonale kunder.
– Dette er et marked som vil vokse fremover. Det har gått den rette veien for oss.