– Vi skal være brobyggere

Terje Heskestad, dosent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, og Rolf Søraker, direktør konsernstab i Sparebanken Sør, ble i april valgt inn som nye styremedlemmer i Agdering.

Med deres utdanning, bakgrunn og erfaring, håper de å kunne være gode bidragsytere i styret, men også for Agderings medlemmer.
– Jeg har arbeidet i Sparebanken Sør siden 1986, og har hatt ulike roller frem til den rollen jeg har i dag. Jeg har god kjennskap til landsdelen, både befolkningen og næringslivet. Det tror jeg er en styrke, sier Søraker.
Terje Heskestad er leder for avdeling for Etter- og videreutdanning (EVU) ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. I tillegg har han en stilling hos Deloitte.
– Jeg har en fot i begge leire. Det anser jeg som en styrke for å knytte forbindelsene mellom det akademiske og næringslivet.
Søraker og Heskestad tar over styrevervene til Gøril Hannås, instiuttleder ved Universitetet i Agder, og Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.
– Vi takker Gøril og Geir for god innsats i Agderings styre, og så gleder vi oss over at Rolf Søraker og Terje Heskestad fortsetter å representere Sparebanken Sør og Universitetet i Agder i vårt styre. Vi ser frem til godt videre samarbeid, sier daglig leder i Agdering, Torbjørn Bjorvatn.

Kompetanse og livslang læring
Både Rolf Søraker og Terje Heskestad mener at kontinuerlig læring og kompetanseutvikling står sentralt for å lykkes med omstilling og for å skape relevante virksomheter og organisasjoner.
– Agder står ovenfor store omveltninger. Det å tiltrekke seg og utvikle ny kompetanse for å håndtere nye utfordringer, det er det viktigste vi jobber med på Agder, mener Søraker.
– Verden endrer seg fortere og fortere. I dag er vi mer avhengig av ”up to date”-kunnskap. Hvis du ikke benytter deg av livslang læring, risikerer du å bli akterutseilt. Du blir mindre relevant. I verste fall lite relevant. Der skal vi på EVU være en brobygger mellom næringslivet og akademia, sier Heskestad.
– Jeg opplever at det jobbes med kompetanseutvikling på mange plan, både i det offentlige og i næringslivet. Agder jobber proaktivt mot omstilling. Vi må jobbe i tett samarbeid, ta tak i, og forsterke, det landsdelen er god på for å møte fremtiden, supplerer Søraker.

Samspill er sentralt
Heskestad og Søraker trekker begge frem samspill som en nøkkel til suksess.
– Vi på EVU ønsker å være en brobygger, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Da er vi avhengig av at næringslivet oppfatter oss som relevant. Vi skal være en kunnskapsbedrift som ligger i bresjen både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder kunnskap, og det må næringslivet på Agder dra nytte av. Vi ønsker en tett kobling til næringslivet, og da må vi ha samspill. Vi kan ikke sitte i hver vår silo for å møte omstillingen, forklarer Heskestad, som tiltrådte som leder for EVU i februar.
– Vi i Sparebanken Sør har en visjon om å gi tilbake til landsdelen vår. Det gjør vi ved å tilrettelegge for vekst og utvikling. Dette skjer både gjennom utøvelse av bankens virksomhet, og gjennom utøvelse av bankens gaveinstitutt, sier Søraker, som representerer en sentral og synlig aktør på Agder.