Lederintervjuet – Kåre Andersen

Kåre Andersen er næringssjef i Arendal kommune – en kommune med en fremoverlent og strategisk holdning til næringsutvikling og -etablering.

1. Hvordan vil du beskrive din ledelsesfilosofi?
Jeg legger stor vekt på åpenhet, involvering og medvirkning.

2. Hvilke verdier er viktigst for deg som leder?
For meg er de viktigste verdiene ærlighet, tydelighet og raushet.

3. Hva er en leders viktigste egenskaper?
I tillegg til det jeg har nevnt over mener jeg det er evnen til å tenke strategisk og langsiktig, og sørge for at medarbeiderne er motiverte i jobben sin.

4. Hvem er ditt forbilde som leder, og hvorfor?
På det lokale plan er det nok rådmann Harald Danielsen. Han har en utrolig strategisk arbeidsmetodikk, og det gir meg alltid en godfølelse når jeg har vært i samtaler med ham.

5. Anbefalt ledelseslitteratur?
Jeg leser ikke så mye litteratur lenger, men har stor glede av gode TED-talks.

6. Hva skaper engasjement hos deg?
Å få ansvaret for en stor og viktig oppgave, hvor jeg får brukt all min erfaring, mine beste egenskaper og mine kontakter. Og så trenger jeg tilbakemeldinger. Uten positiv feedback fungerer jeg dårlig.

7. Hva er du mest stolt av ved din arbeidsplass?
At Arendal kommune gjennom de siste 20 år har utviklet seg fra en traust og grå kommune til en av de mest nysgjerrige og nytenkende kommunene i Norge.

8. Hva er du mest stolt av å ha bidratt til, i eller utenfor arbeid?
Realisering av Sørlandet Kunnskapshavn, Vitensenteret Sørlandet og TEDx Arendal.

9. Hvilke metatrender ser du at vi står overfor, og som vil påvirke din virksomhet i tiden fremover?
Jeg ser at fremtiden krever omstilling av oss hele tiden, hvor forskjellen mellom arbeid, hobbyer og fritid viskes ut. Vi som har sentrale stillinger er egentlig på jobb eller i jobbmodus hele tiden. Foreløpig passer det meg veldig godt.

10. Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
På fritiden er jeg engasjert i menighetsarbeid her i Arendal, og jeg liker veldig godt å trene. Spesielt sykling er blitt viktig for meg. Den beste måten å få opp humøret på er en løpetur på Hove eller en lang sykkeltur.

11. Du blir statsminister for en dag. Hva er det første du vil endre?
For ikke- innvidde kanskje et noe kryptisk svar, men jeg ville styrket kommunenes rolle som næringsutviklere. I dag går nesten alt av statlige virkemidler til Innovasjon Norge og fylkeskommunene. Det er kommunene som sitter tettest på innbyggerne og bedriftene, men vi har veldig få økonomiske virkemidler til disposisjon.