– Jeg er snart pensjonist men har aldri hatt det artigere på jobb

Bouvet ble første medlem ut til å gi sine innspill til Agderings strategiprosess. Daglig leder Roger Normann møtte Arne Hermansen, regionleder sør i Bouvet, for å prate om veien videre – både for Bouvet og Agdering.

Bouvet er et børsnotert, skandinavisk konsulentselskap som består av til sammen over 1450 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger, matematikere og antropologer.

– Summen av kompetansen hos våre ansatte, omdanner vi til tjenester som kunder i regionen har behov for.

Den rivende utviklingen som preger verden, med globalisering, digitalisering og bærekraft, påvirker både store og små bedrifter, offentlig og privat sektor. Bouvet er ikke et unntak.

– Det går fort nå, slår Hermansen fast. – Globalisering gjelder alle norske regioner. Ikke bare Oslo. Det må vi innse.

For en bedrift som selger erfaring og kompetanse er det viktig å være i forkant. Høyt tempo og kompetanseutvikling er noe Hermansen trives med.

– Jeg er utrolig privilegert. Jeg er snart pensjonist men har aldri hatt det artigere på jobb.

For å sørge for at ansatte holder seg oppdatert, har Bouvet opparbeidet seg en unik delingskultur.

– Vi har en grunnfilosofi om å dele. Vi legger stort vekt på kompetansedeling internt, både lokalt og nasjonalt. Det er noe av det viktigste vi driver med – kontinuerlig kompetanseforbedring.

Bouvets desentraliserte struktur gjør at avdelingene kommer tettere på kundene og deres behov.

– Den desentraliserte profilen er vi fornøyd med. Vi er en uformell organisasjon med lite byråkrati. Vi tar avgjørelser nærmest kunden. Da har vi den beste forutsetningen for at avgjørelsene blir gode.

Som medlem av Agdering er Bouvet både synlig og engasjert.

– Vi ønsker å dele våre erfaringer. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Hermansen mener behovsstyrt kompetansedeling, som er Agderings formål, aldri har vært mer gjeldende enn i dag.

– Det er kjempeviktig. Behovet for kompetansedeling og kontinuerlig læring kjenner vi alle på kroppen. Men vi må være villig til å prate og dele. Informasjon er det nye gullet.