Hvordan oppmuntre bedrifter på Sørlandet til innovasjon og utvikling?

Sørlandets Kompetansefond feirer neste år 20-årsjubileum. Stiftelsen har også lang fartstid som medlem av Agdering. – Vi har vært med siden begynnelsen, forteller administrerende direktør, Peter Klemsdal.

Som en del av vår strategiprosess skal daglig leder, Roger Normann, besøke alle medlemsvirksomhetene i Agdering. Normann skal intervjue medlemmer for å undersøke hva som er viktig i utvikling av deres virksomhet de nærmeste årene.

Sørlandets Kompetansefond har selv gjennomgått en strategiprosess.

– Da fondet ble opprettet var det stort behov for det. I løpet av de siste 20 årene har virkemiddelapparatet vokst. Det opprinnelige behovet er endret, som har ført til endringer i vår strategi.

Fra å dele ut penger ønsker stiftelsen nå å delta i defineringen av prosjekter.

– Vi ønsker å finne prosjektene i samarbeid med bedrifter. Det er en sunnere måte å utvikle gode prosjekter på.

Regionen står overfor store utfordringer som globalisering og digitalisering. For Sørlandets Kompetansefond og Agdering er spørsmålet det samme: hvordan kan vi bidra?

– Vi kan ikke tvinge bedriftene til å ta tak. I en studie sier halvparten av de deltakende bedriftene faktisk nei til ønske om å vokse ytterligere. 30 % vil ta imot nye bestillinger dersom de blir «servert på et fat». Kun 20 % av bedriftene svarer at de aktivt vil jobbe for å vokse. Hvis bedriften har bestemt seg for å vokse, antar vi at den også vil bruke virkemiddelapparatet og finne ut hvordan dette kan bidra til å støtte opp om vekstambisjonene.

Klemsdal mener disse 20-prosentsbedriftene er en spennende målgruppe.

– Vi har klynger og støttemidler fra staten til etablerte bedrifter. De er lite egnet for små og yngre bedrifter med vekstpotensial. Vi må inspirere og støtte bedriftene som skjønner at de kan vokse. Disse har kanskje nettverk, venner og kolleger som har gått sporet før. FoU-midler har vi i Norge, spørsmålet er derfor hvordan kan vi motivere bedriftene til å benytte seg av det til å vokse?

I en videreutvikling av Agdering, er det det tematiske som er viktig for Sørlandets Kompetansefond.

– Levekårsperspektivet er viktig for oss. Det å øke etterspørselen i de områder av regionen med lav sysselsetting, er viktig. Jeg vil snakke med de som kan gjøre noe for hele fylket, de som skaper de nye arbeidsplassene. De som er i posisjon til å lage nye vekstbedrifter eller spin-off-selskaper fra eksisterende bedrifter. Hvordan kan vi for eksempel bruke den nye hovedveien til å få mer liv i vestre Agder? Det er eksempel på tema jeg vil være med å diskutere, sier Peter Klemsdal.