– Agdering må føles eksklusivt

Jim Toft, leder for strategisk rådgivning i Atea, forteller om en IT-bedrift i endring når vi besøker ham i forbindelse med Agderings strategiprosess.

– Historisk sett har Atea vært et IT-infrastrukturselskap, og det skal vi fortsatt være best på. Men vi satser også tungt på dataanalyse og innsikt og andre forretningsnære konsulenttjenester. En av konsekvensene av satsningen er at Atea på kort tid har etablert et av de største innsiktsmiljøer i Norge.

Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, har mer enn 7300 medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på 34,7 mrd. NOK i 2018 og er notert på Oslo Børs.

Atea betjener mange av de største kundene i alle norske regioner og leverer produkter og løsninger i store volumer. Bedriften er blant annet en massiv distributør av iPad-enheter til bruk i skole og opplæring. Men flesteparten av de ansatte i Atea er konsulenter.

– Noen konsulenter leverer produkt- og løsningsnære tjenester innen audio/video, nettverk og sikkerhet, samt cloud. Men den største veksten har vi blant de mer forretningsnære konsulentene i digital workplace, dataanalyse og strategisk rådgivning.

Atea er, som Bouvet, en bedrift som må være i front. De må kjenne de store trendene for å hjelpe kundene med å fatte gode beslutninger.

– Vi har et omfattende samarbeid med Gartner, hvor vi bla. har tilgang til analytikere fra hele verden. Vi legger stor vekt på opplæring internt, for eksempel gjennom sertifiseringer og kurs.

IT-giganten har vært medlem av Agdering i en årrekke, og Toft har mange gode innspill til Agderings strategiprosess.

– Agdering må passe inn i et virkemiddelsystem som allerede har mange aktører. Disse har vokst og modnet seg siden Agdering først ble etablert. Hvordan ser økosystemet ut i dag, og hvor er behovet? Jeg mener det kan være lurt å lære hva andre gjør i andre regioner. En ting er å ha ideal om å bistå næringslivet, en annen ting er å gjøre det i praksis. Jeg tror det er mange som unnlater å gå tilbake i historien for å se om de må revurdere sin rolle.

Toft, som også er doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder, har tidligere forelest i strategisk ledelse ved et amerikansk universitet hvor man hadde en tett tilknytning til næringslivet. Der fikk han erfare en spennende form for erfaringsutveksling.

– Alternativt styre. Bedrifter setter sammen alternative styrer bestående av ledere fra ikke-konkurrerende bedrifter som drøfter og diskuterer aktuelle problemstillinger med hverandre. Dette fordrer mye tillit til hverandre og må helst fasiliteres av en objektiv tredje part.

Eksklusivitet og relevans, slik som disse alternative styrene tilbyr, mener Toft kan være en av nøklene for å skape gode arrangementer i Agdering.

– Ledere er travle. Det er en utfordring. Arrangementer må være relevante og appellere til medlemmene. Agdering må føles eksklusivt.