– Ambisjonene er høye

Et år har gått siden Nina Mevold ble administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF. Hun mener samarbeid er nøkkelen for å løfte regionen og sykehuset.

– Vi må sitte ved samme bord for å finne bærekraftige løsninger. Vi må inkludere hverandre. Det er helt avgjørende at Agder setter seg i en posisjon der vi samarbeider. Vi må se på tvers og utfordre hverandre til å finne løsninger som gir samfunnsmessig bærekraft.

Under Agderings topplederforum 26. november skal hun delta i panelet som ledes av Per Valebrokk fra Storm Communications. Hun skal dele av sine utfordringer, erfaringer, forventninger og ambisjoner som leder.

Mevold er bergenseren som foreløpig har lagt ned universitetssykehusambisjonen på Sørlandet.

– Det var en dyd av nødvendighet. Dent er ikke opp til sykehusene selv å søke om universitetssykehus-status, og det foreligger ikke planer om en slik søknad.. Men alle sykehus skal drive med forskning. Vi skal være det sykehuset som produserer mest forskning, som ikke er et universitetssykehus. Ambisjonene er høye og SSHF har en stor forskningstradisjon, det bygger vi videre på.

Grimstad-utvalget har vurdert antallet medisinstudenter i Norge og hvordan de norske universitetene kan utdanne flere leger enn i dag. Utvalget foreslår at det opprettes 440 nye studieplasser på medisin i Norge. For å få til dette vil det kreve enda tettere samarbeid mellom institusjonene. Mevold arbeider nå for at det kommer utdanning av medisinerstudenter på Agder.

– Dette skal vi få til for å realisere målsettingen om å ta hjem halvparten av alle medisinstudenter i utlandet. Skal vi klare dette må alle bidra. Det er en kjempeinvestering.

Mevold legger stor vekt på kunnskapsgrunnlag og god bruk av ressurser. Både innad i organisasjonen og sammen med andre. For sykehusets del har hun et klart ønske:

– Vi ønsker å rigge utdanningene for å takle fremtidens utfordringer. Nyutdannede må forstå digitalisering og evne å hente ut gevinstene innen tøffere rammer, på en slik måte at pasientbehandlingens kvalitet opprettholdes og videreutvikles. Dette er kompetanse vi trenger.