Nominer kandidater til kompetanseprisen 2019

Kjenner du til en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling?

Da ønsker vi å se dem som kandidater til årets kompetansepris. Her kan du nominere kandidater. Du kan også tipse Stine Elise Sotnedal Bremnes på stbr@norceresearch.no eller telefon 932 53 930.

Prisen deles ut under Agderkonferansen i januar 2020.

Innspill til kandidater vurderes av vår egen jury. Den består av:

  • Sidsel Pettersen (daglig leder, prosjektleder og partner i Innoventi)
  • Jens Martinius Nilsen (Vice President, Learning and Business Implementation i Gard)
  • Sissel Strickert (strategisk rådgiver i NORCE)
  • Lukas Georg Wedemeyer (nestleder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune)

Her kan du lese mer om prisens statutter: https://agdering.no/statutter/

Tidligere vinnere:

2018: Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har en tydelig strategi på miljøledelse, kunnskapsdeling og fagopplæringen i regionen, og jobber ekte og forbilledlig innenfor etisk handel og samfunnsansvar. – De påvirker alle sine leverandører til å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø, og målet er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft, sa juryleder Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, under utdelingen av prisen.

2017: Henriksen Snekkeri

Kjernen i Henriksen Snekkeri er det unike håndverket – møbelsnekkeren med sin fagkunnskap. Bedriften har gått fra å være en tradisjonell håndverksbedrift til en ledende designfabrikk. Alle ansatte i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere. I en tid med stadig økende digitalisering er virksomheten i forkant, og flere ansatte har fått opplæring i 3D-modellering.

2016: Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største  bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder.
Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene.

2015: Dyreparken

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

2014: Arendal kommune

Arendal kommune er et foregangseksempel på systematisk jobbing med å etablere en robust og fremtidsrettet infrastruktur for å drive med kompetanseutvikling innen kommunal sektor.

2013: Fibo Trespo

Fibo Trespo har tilpasset beste praksis til egen virksomhet og egne produksjonsprosesser gjennom involvering, hvor alle som er involvert forstår hvorfor, hva og hvordan man lykkes i å bli best.

2012: Gard

Gard Academys rolle, funksjon og strategiske betydning vitner om en tydelig og langsiktig ledelsesfilosofi der sluttresultatet er avhengig av at den enkelte er i kontinuerlig ”forbedringsflyt”, møter kunden med kunnskap og innlevelse, gis et stort personlig ansvar og samtidig blir en stolt og engasjert medarbeider.

2011: National Oilwell Varco

Deres kompetanseutvikling over tid, og bruk av kompetanse som strategisk virkemiddel, er så fremragende at den er lagt merke til i hele verden, og også høyt verdsatt innen eget konsern – hvilket sikrer ressurser til ytterligere utvikling av virksomheten i Norge.

2010: Nettbuss

Gjennom involvering har utviklingsarbeidet bidratt til at alle ansatte nå deltar aktivt i organisasjonsutviklingen i virksomheten. Involvering og medvirkning i sammensatte prosjektgrupper og arbeidsgrupper har bidratt til innovative prosjekter og prosesser med meget gode resultater. Erfaringene er at kompetanse og involvering bidrar til at målene i selskapets strategiske plan nås, til det beste for kundene, miljøet og ansatte.