– Norske boligbyggelag er gode på bærekraft

– De norske boligbyggelagene har alltid vært gode på det økonomiske og sosiale perspektivet av bærekraft. Men nå er miljø- og klimaperspektivet kommet mye sterkere inn i bærekraftsbegrepet, og det tar vi absolutt inn over oss.

Per Selås er daglig leder i Arendal Boligbyggelag, som eies av 6500 medlemmer. Boligbyggelaget har som formål å bygge og forvalte boliger og tilby medlemsfordeler.

– Vi forvalter over 4000 boliger i sameier og borettslag på Agder. Vår visjon er at folk skal få en bedre boligopplevelse når vi bidrar med vår kompetanse. Vårt engasjement skal også skape trygghet og tillit i bomiljøene.

Som alle andre bransjer møter også Arendal Boligbyggelag utfordringer i endrede behov hos medlemmer og samfunnet som helhet.

– Vi ser nye drivere i boligmarkedet som vi forholder oss til. Miljø-og klimaspørsmål er kommet sterkt på agendaen og innovasjon og digitalisering er nødvendig for å møte fremtiden. Under Arendalsuka i år hadde vi eget arrangement som nettopp fokuserte på bærekraft og innovasjon i boligsektoren. Vi ser at et bærekraftig og godt bomiljø er så mye mer enn bare en tradisjonell bolig.

– Konsentrert bebyggelse, delingsøkonomi og sosialt engasjement i borettslag og sameier har alltid vært kjerneverdier for boligbyggelagene. Nå må vi tenke videre. Vi må rette oss inn mot mer miljø- og klimavennlige boliger, bebyggelse tett på kollektivakser, elbillading, nye energiformer, smarthus som eksempler. Det er også viktig at vi bygger attraktive boliger for unge.

Sammen med Grimstad kommune har Arendal Boligbyggelag utviklet ungdomsboliger, med en økonomisk overkommelig inngangsbillett.

– Attraktive boliger henger tett sammen med gode arbeidsplasser, transportløsninger og fritidstilbud. Slik sett har våre utfordringer mange fellesnevnere med næringslivet for øvrig og offentlig sektor. Hva skal til for å bygge en attraktiv region? Og hvordan bygger vi attraktive boliger og bomiljøer?

Selås og Arendal Boligbyggelag er det nyeste medlemmet i Agderings portefølje.

– Det er veldig mye spennende kompetanse i vår region og det jobbes godt i mange miljøer. Jeg ser at Agdering kan være et godt nettverk for å knytte kontakt med lokale aktører. Å se hvordan andre bransjer jobber er lærerikt. Jeg mener at dette nettverket vil bidra til å gi inspirasjon og læring, dele erfaringer og løse felles utfordringer. Vi har tilgang til et stort og godt nettverk i boligbyggelagsbransjen, men å samarbeide i egen landsdel på tvers av fag og bransje bidrar til å sette lokale behov i fokus. Vårt ønske er å bidra til at vår region blir attraktiv å bo i. Jeg tenker at Agdering kan bidra til å definere og løse de utfordringene vi står i.