Stabil arbeidsstokk og økende omsetning til tross for hard konkurranse

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner (2018), og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet.

Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten i Agder omfatter i hovedsak boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning i Agder er drøye 500 millioner (2018). Distrikt Agder, som har kontorer i Mandal, Kristiansand og Arendal, har 120 medarbeidere,  hvorav 70 er fagarbeidere og lærlinger i tømmer- og betongfaget.

– Konkurransen på Sørlandet er hard og det er en utfordring å tjene penger. Stadig flere er i stand til å konkurrere om anbud vi tidligere var tre-fire aktører om, forklarer Atle Olaf Monan, distriktsleder i Agder.

– De siste årene har vi hatt en stabil omsetning som har vært noe lavere enn vi ønsker, men nå er utsiktene bedre enn de har vært på mange år.

– Selv om markedet svinger, har vi en stabil arbeidsstokk med lite spillerflukt. Det er behagelig. Toppene tar vi ved hjelp av innleie fortrinnsvis fra andre lokale entreprenører.

For å sørge for tilgang på riktig kompetanse, engasjerer Veidekke seg i arbeidet med rekruttering til yrkesfagene.

– Vi skal helst ha minst 10% lærlinger hos oss til enhver tid og det har vi ikke noe problem med å oppnå. Tømmerlærlinger har vi god tilgang til. Det er større konkurranse om å få tak de som ønsker seg inn i betongfaget. I så ung alder er det få som ser for seg å jobbe med betong, forskaling og armering. Betongfaget er et spennende yrke, og dette er noe vi og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) arbeider med å synliggjøre på ungdomsskoler og for yrkesfagelever. Med det høye aktivitetsnivået som vi venter oss her i regionen, vil den som velger betongfaget gå en sikker jobbfremtid i møte.

I offentlige anskaffelser stilles det høye i dag høye krav til kompetanse. Særlig prosjektlederens utdanning og erfaring blir vurdert.

– Prosjektledere med lang CV og mye erfaring kommer ikke rekende på ei fjøl. De er det rift om.

Monan og Veidekke Agder jobber aktivt for å få unge ut i arbeid.

– Vi har gjort oss gode erfaringer med å ta inn voksenlærlinger. Dette er gjerne mennesker som av en eller annen grunn har stoppet opp i utdanningen, eller som på et tidspunkt har sett at de har valgt feil yrke. De er motiverte, og vi erfarer at de lærer fort. Bransjen trenger virkelig dyktige håndverkere fremover, og vi mener at en viktig nøkkel til å dekke dette behovet er å få flere unge ut i arbeid.

Veidekke Agder ønsker møteplasser for å bygge nettverk og for å finne felles løsninger på felles utfordringer.

– Vi ønsker å lære av andre som er flinke samtidig som vi mener at slike møteplasser er gode arenaer for å fortelle om hva vi driver med i Veidekke.