– Vi skal være samfunnsbevisste

Vidar Akselsen er banksjef i Handelsbanken Kristiansand, et børsnotert selskap med over 800 kontorer internasjonalt og 46 kontorer i Norge. På Kristiansands-kontoret er det 16 ansatte som yter salg, support og rådgivning til private og bedriftskunder fra Lillesand til Flekkefjord.

– Handelsbanken er organisert i en desentralisert modell. Vi styrer vårt markedsområde lokalt. Vi bestemmer hvilke markedsaktiviteter vi skal gjennomføre, hvilke kunder vi skal jobbe med og hvilken pris vi tar mot kundene. Vi er en del av det markedet vi opererer i.

Samfunnsansvar er viktig for Akselsen, noe som kommer til syne i bedriftens bærekraftsstrategi.

– Vi skal være samfunnsbevisste. På den måten trekker vi til oss gode folk, samtidig som vi bidrar. Det er mange vi kunne ha støttet, vi har valgt å konsentrere mye av innsatsen mot Blå Kors.

Handelsbanken Kristiansand tilbyr blant annet gjeldsrådgivning for klienter i Blå Kors to timer i uka. De ansatte har også deltatt i annet frivillig arbeid for organisasjonen.

– Vi skal ikke bare gi penger. Vi skal bidra og ha et aktivt forhold til samfunnet vi er en del av. Det er viktig for oss.

Akselsen mener det kan være nyttig dersom Agdering setter bærekraft på dagsorden.

– Alle snakker om bærekraft. Hva er det egentlig? Begrepet rommer så mye mer enn miljø. Jeg vil lære av hva andre gjør for å møte FNs bærekraftsmål. Hvilke utfordringer har andre bedrifter og bransjer i regionen? Hva kan vi gjøre hver for oss og hva kan vi gjøre sammen?

Som alle andre bedrifter og virksomheter er også Handelsbanken Kristiansand satt under press av økende digitalisering.

– Vi har måttet transformere ansatte fra ekspeditører til selgende rådgivere. Vi har nesten ikke manuelle transaksjoner lengre.

Som del av en større organisasjon får Handelsbanken Kristiansand støtte sentralt.

– IT-systemer styres sentralt. Men nye krav til antihvitvask og personvern gjør at vi må holde oss oppdatert. Kompetanseutvikling er derfor et suksesskriterium. Noe eksterne kurs, noe intern opplæring og mest «on-the-job training».

Handelsbanken Kristiansand er derfor en aktiv deltaker på regionens ulike tilbud.

– Vi er med i flere nettverk. Jeg personlig har hatt nytte av topplederforum. Jeg synes det er interessant å lære av ledere i andre bransjer. Sammen kan vi gjøre regionen bedre. Det handler om læring.