– Utrolig sterke kandidater til årets kompetansepris

Lukas Wedemeyer (fra venstre), strategisjef i Kristiansand kommune, Sissel Strickert, strategisk rådgiver i NORCE, Sidsel Pettersen, daglig leder og partner i Innoventi, og Jens Martinius Nilsen, Vice President, Learning and Business Implementation i Gard, utgjør juryen som skal vurdere og innstille vinner av årets kompetansepris til Agderings styre.

19. desember hadde de sitt første møte.

– Det er utrolig sterke kandidater med imponerende prestasjoner, oppsummerer juryen.

Kandidatene er:

Statutter for prisen

Prisvinner skal ha oppnådd resultater på en særlig god måte gjennom målrettet kompetansesatsing over tid innenfor flere av følgende områder:

  • Etablert en kompetansestrategi som er forankret i virksomhetens overordnede mål og verdier
  • Gjennomført en kompetanseutviklingsprosess med aktivt samspill mellom ledelse og medarbeidere/kunder/brukere
  • Iverksatt tiltak som kan dokumentere endringer i individuell og/eller organisasjonsmessig adferd
  • Iverksatt tiltak som kan dokumentere forbedringer på resultat, medarbeidertilfredshet, effektivitet, turnover, kundetilfredshet, læringsmiljø, integrering m.m.
  • Gjennom nytenkning iverksatt innovative tiltak som kan dokumentere resultater
  • Har bidratt som en rollemodell i arbeidet med å synliggjøre mangfold som en merverdi i arbeidslivet (kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn)
  • Er et forbilde når det gjelder samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjon/akademia for å nå nye mål/fremskaffe det beste resultatet
  • Bidratt aktivt til å dele og å spre kompetanse i og utenfor regionen
  • Er en god ambassadør for å synliggjøre Agder som en kompetanseregion nasjonalt/internasjonalt
  • Bidrar gjennom strategisk ledelse og kompetanseutvikling til å nå visjonen om det grønne skifte

Veien videre

Det er beinhard konkurranse om prisen og derfor skal juryen ha et ekstra møte i begynnelsen av januar for å vurdere hvordan kandidatene oppfyller prisens kriterier.

Vinneren annonseres under festmiddagen på Agdermøtet 20. januar.