Agder Energi får kompetanseprisen for 2019

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen. Bedriften tar samfunnsansvar som bygger opp under sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Agder Energi er i juryens øyne et fyrtårn nasjonalt og internasjonalt.

 • Er en av de 15 første virksomhetene som er sertifisert av Likestilt arbeidsliv og arbeider aktivt mot resertifisering i 2021.
 • Stått i spissen for Trainee Sør gjennom mange år. Hatt snart 100 plasseringer.
 • Utstrakt samarbeid med UiA: bachelor- og masteroppgaver, praksisstudenter, forskningssamarbeid og utviklingsprosjekter
 • Jobber kontinuerlig med innovasjon i kjernevirksomheten
 • Helhetlig forståelse for bærekraft
 • Tiltrekker seg kompetanse

Kompetanse og læring er en rød tråd og gjennomsyrer bedriften.

Juryen har bestått av:

 • Sidsel Pettersen, daglig leder og partner i Innoventi
 • Lukas Wedemeyer, strategisjef i Kristiansand kommune
 • Sissel Strickert, strategisk rådgiver i NORCE
 • Jens Martinius Nilsen, Vice President, Learning and Business Implementation i Gard

Ni kandidater var nominert til årets kompetansepris:

 • Agder Energi
 • Baljinder Singh Rihel
 • GE Healthcare
 • Lucky Frisør
 • Mandals
 • Norges multikulturelle senter (Nomkus)
 • Rosfjord strandhotell/Lindesnes havhotell
 • Strai kjøkken
 • STS Fagstillas