Nye styremedlemmer ønsker å bidra til et nytt Agdering

Steinar Eilertsen, regiondirektør i KS Agder, og Vidar Akselsen, banksjef i Handelsbanken Arendal, er nye styremedlemmer i Agdering.

– Kompetanseutvikling og -deling er viktig for sektoren vi representerer, kommunene. Strategiprosessen som Agdering gjennomgår er viktig for oss og derfor ønsker vi å ta en aktiv rolle i videreutviklingen av nettverket, sier Eilertsen.

Akselsen er enig og legger til:

– Jeg har tro på Agdering og det konseptet som har kommet ut av strategiprosessen. Jeg mener vi kan få til noe bra. Jeg vil være med å bidra til Agdering blir mer relevant. Skal vi få til endring må vi av og til gi mer enn en vanlig medlemsavgift.

Eilertsen og Akselsen tar over for Rolf Horst Søraker, direktør konsernstab i Sparebanken Sør, og Jan Inge Tungesvik, forhenværende regiondirektør i KS Agder.

Svein Buvik, Chief External Affairs Officer i Gard, er gjenvalgt som styreleder, og Christiane E. Skage, daglig leder i Lister Nyskaping, er gjenvalgt som styremedlem.

Buvik har vært et aktivt medlem av styret i 8 år, de siste seks som styreleder. Nå er han gjenvalgt for to nye år.

– Nå som jeg har vært med på en grundig og god strategiprosess om Agderings fremtid synes jeg det er spennende å kunne påvirke hvordan vi setter den ut i live.

Vi takker Rolf Horst Søraker og Jan Inge Tungesvik for deres innsats i Agderings styre.