Smart spesialisering i Agder?

Fredag 18. september deltok Agdering i et arbeidsmøte om smart spesialiseringsmetodikk for næringslivet. Rogaland fylkeskommune delte sine erfaringer med representanter for fylkeskommune, næringsforeninger, klynger og andre interessenter i Agder.

Først og fremst – hva er smart spesialisering?

«Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn.» Sitatet er hentet fra denne NORCE-artikkelen.

NORCE har vært involvert i arbeidet til Rogaland fylkeskommune. Sammen med Universitetet i Stavanger har NORCE gjennomført analyser av næringslivet i Rogaland. På denne måten har forskerne avdekket regionale konkurransefortrinn og hvilke næringer med størst fremtidig potensial i Rogaland.

Silje Haus-Reve, NORCE, og Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, var tilstede under fredagens møte for å forklare hvordan de har jobbet med analysene.

– Vi har brukt individdata fra Statistisk sentralbyrå. Vi har sett hvor folk bor, hvor de jobber, hvilke kurs de har tatt og hvilken utdanning de har tatt. På den måten har vi kartlagt kompetansen i regionen, forklarer Haus-Reve.

Hva gjør Rogaland fylkeskommune?

Takket være NORCE og Universitetet i Stavanger har Rogaland fylkeskommune masse informasjon om det regionale næringslivet.

Denne dataen har fylkeskommunen brukt for å utvikle en smart spesialiseringsstrategi: en spisset og målrettet innovasjons- og næringsstrategi.

– For å få til dette har vi vært klar på at næringslivet må delta, forklarer Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune. – I innspillsrundene har vi derfor brukt mye ressurser på mobilisering.

Denne strategien skal erstatte regionalplan for næringsutvikling, regionalplan for landbruk og havbruk, reiselivsstrategi og fylkeskommunens FoU-strategi.

– Dette blir styringsdokumentet for næringsutvikling.

Strategien, som skal opp til vedtak før jul, ligger for tiden ute på nett for åpen redigering.

– X-faktorene er involveringsarbeidet underveis. Forskningen som ligger til grunn sørger for at strategien er forankret i regionen. Det gjør at vi tørr å gjøre tydelige prioriteringer.

Felles base

Harald Minge, administrerende direktør Næringsforeningen i Stavanger-regionen, er positiv til arbeidet Rogaland fylkeskommune gjør.

– Metodikken gir mening for våre medlemmer. Vi får knagger til å henge næringsutviklingen på. Forskning fører også til en felles kunnskapsbase som politikere og ledere ikke kan lede oss bort i fra.

To timer av fredagens arrangement ble viet diskusjon. Er smart spesialiseringsmetodikk noe for Agder?

– Strategiarbeid for innovasjon og næringsutvikling er interessant og relevant for Agderings medlemmer. Jeg ser spent frem til fortsettelsen, sier Svein Buvik, styreleder i Agdering.