Vi ønsker kandidater til årets kompetansepris!

Kjenner du til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling?

Da ønsker vi å se dem som kandidater til årets kompetansepris. Her kan du nominere kandidater. Du kan også tipse Stine Elise Sotnedal Bremnes på stbr@norceresearch.no eller telefon 932 53 930.

Innspill til kandidater vurderes av vår egen jury. Den består av:

  • Sissel Strickert (avdelingsleder for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune)
  • Sidsel Pettersen (daglig leder, prosjektleder og partner i Innoventi)
  • Jens Martinius Nilsen (Vice President, Learning and Business Implementation i Gard)
  • Lukas Georg Wedemeyer (strategisjef i Kristiansand kommune)

Her kan du lese mer om prisens statutter: https://agdering.no/statutter/

Tidligere vinnere:

2019: Agder Energi

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen.  Agder Energi er i juryens øyne et fyrtårn nasjonalt og internasjonalt.

2018: Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har en tydelig strategi på miljøledelse, kunnskapsdeling og fagopplæringen i regionen, og jobber ekte og forbilledlig innenfor etisk handel og samfunnsansvar. – De påvirker alle sine leverandører til å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø, og målet er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft, sa juryleder Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, under utdelingen av prisen.

2017: Henriksen Snekkeri

Kjernen i Henriksen Snekkeri er det unike håndverket – møbelsnekkeren med sin fagkunnskap. Bedriften har gått fra å være en tradisjonell håndverksbedrift til en ledende designfabrikk. Alle ansatte i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere. I en tid med stadig økende digitalisering er virksomheten i forkant, og flere ansatte har fått opplæring i 3D-modellering.

2016: Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største  bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder.
Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene.

2015: Dyreparken

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

2014: Arendal kommune

Arendal kommune er et foregangseksempel på systematisk jobbing med å etablere en robust og fremtidsrettet infrastruktur for å drive med kompetanseutvikling innen kommunal sektor.

2013: Fibo Trespo

Fibo Trespo har tilpasset beste praksis til egen virksomhet og egne produksjonsprosesser gjennom involvering, hvor alle som er involvert forstår hvorfor, hva og hvordan man lykkes i å bli best.

2012: Gard

Gard Academys rolle, funksjon og strategiske betydning vitner om en tydelig og langsiktig ledelsesfilosofi der sluttresultatet er avhengig av at den enkelte er i kontinuerlig ”forbedringsflyt”, møter kunden med kunnskap og innlevelse, gis et stort personlig ansvar og samtidig blir en stolt og engasjert medarbeider.

2011: National Oilwell Varco

Deres kompetanseutvikling over tid, og bruk av kompetanse som strategisk virkemiddel, er så fremragende at den er lagt merke til i hele verden, og også høyt verdsatt innen eget konsern – hvilket sikrer ressurser til ytterligere utvikling av virksomheten i Norge.

2010: Nettbuss

Gjennom involvering har utviklingsarbeidet bidratt til at alle ansatte nå deltar aktivt i organisasjonsutviklingen i virksomheten. Involvering og medvirkning i sammensatte prosjektgrupper og arbeidsgrupper har bidratt til innovative prosjekter og prosesser med meget gode resultater. Erfaringene er at kompetanse og involvering bidrar til at målene i selskapets strategiske plan nås, til det beste for kundene, miljøet og ansatte.