– Vi har gått klar av korona 

Returkraft har siden mars jobbet med å holde bedriften smittefri.

– Forretningsmessig er vi på den grønne gren: vi har hatt mer avfall å brenne enn noensinne, sier Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft.

Med hjemmekontor og lockdown har folk på Sørlandet ryddet i kjeller, loft og hage. Det betyr god business for Returkraft, som brenner restavfall og spesialavfall fra hele regionen.

– Vi har holdt hjulene i gang. Hvis vi får stans, vil det raskt forplante seg og bli til et miljøproblem.

Innovasjonsprosjekt om karbonfangst 

Returkraft har rett før sommeren fått innvilget et CLIMIT-prosjekt om karbonfangst (CCS).

– Vi fikk tilsagn om inntil 3,75 millioner kroner i støtte til å utrede logistikkdelen av et CCS-prosjekt. Støtten utgjør 50% av et 2-årig prosjekt som er beregnet å koste 7,5 millioner.

Bedriften samarbeider også tett med Eyde-klyngen om fangstdelen av et CCS-prosjekt, hvor målet er å ha en pilot på plass i løpet av 2022.

Kompetanseheving 

Korona har skapt negative konsekvenser for landets lærlinger, som mister tilbud.

– Vi har tatt inn en ekstra lærling for å ta del i den nasjonale dugnad for å hjelpe lærlinger. Nå har vi tre lærlinger. Det skjerper oss og fordrer at vi har gode systemer. Det å ha lærlinger gir oss mulighet til å løfte oss.

Returkraft er en bedrift med færre enn 50 ansatte. Det betyr at ansatte har begrensede karriereveier internt.

– Likevel forsøker vi å tilby våre ansatte kompetanse- og karriereutvikling. Det bidrar til trivesel og motivasjon, og er en del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid

Døvik forteller at Returkraft har en intern målsetting om å alltid «ha noe på gang» for faggrupper eller enkeltpersoner som bygger kompetanse.

– Nå har vi for eksempel tre operatører som tar teknisk fagskole. Det legger vi til rette for. Vi ønsker at våre medarbeidere skal få utvikle seg, avslutter Døvik.