Julehilsen fra oss i Agdering

Kjære Agdering-medlemmer,

2020 ble et år som ble annerledes enn det vi så for oss da det begynte. Vi har nok alle gjort oss noen nye erfaringer både på godt og vondt. I skrivende stund ser vi at vaksiner begynner å bli godkjente og at vi dermed kan begynne å se slutten på pandemien. Men effektene av den vil vi nok merke en god stund enda.

For Agdering ble heller ikke året slik vi hadde planlagt. Koronapandemien slo til samtidig som at vi var ferdig med vårt strategiarbeid. Et viktig formål med Agdering er at våre møteplasser er sosiale og bygger relasjoner mellom ledere på tvers av bransjer og sektorer. Dette er ikke mulig via teams eller zoom. Vi valgte likevel å starte opp med å gjennomføre våre aktiviteter på digital plattform med webinarer. Tematisk har hovedfokus på topplederforum i år vært nettopp pandemien. Vi har utvekslet erfaringer om hvordan vi har håndtert situasjonen, om hvordan den har påvirket oss og om hvordan langtidsvirkningene vil bli. Vi har fått gode tilbakemeldinger på disse webinarene og vi har hatt nesten 50 påmeldte og 40 deltakere på alle våre arrangementer i år. Så kanskje vil vi fortsette med en kombinasjon av digitale møteplasser og fysiske samlinger også etter at alle er ute av hjemmekontorene.

Vi kommer ikke til å slippe koronatematikken i 2021, men vi vil også bruke tid på andre temaer: integrering av unge voksne i arbeidslivet på Agder, bruk av forskning og innovasjon som strategi for virksomhetsutvikling, hvordan legge til rette for karriereutvikling i SMB-er, arbeidsrett og praksis i pandemi, økonomistyring med mer. Noen av disse arrangementene kommer til å bli arrangert som topplederforum og andre kommer til å bli rette mot personer som arbeider med økonomi og HR.

Strategiprosessen i Agdering resulterte også i en ny formålsbeskrivelse: Agdering skaper merverdi gjennom samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. En konkretisering av dette er prosjektsøknad om en pilot for innovasjonsarena som i november ble sendt til Sørlandets kompetansefond. Denne søknaden ble utarbeidet i samarbeid med ansatte på Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Målet med prosjektet er å etablere en innovasjonsarena for å stimulere til mer samarbeid på tvers av bransjer. Søknaden er ferdigbehandlet i løpet av februar 2021.

Agdering er til for dere og vi i sekretariatet opplever at dere er positive og stiller opp når vi spør dere om å bidra med innlegg og presentasjoner. Så vi fortsetter å oppfordre til at dere kontakter oss om tema og spørsmål dere har lyst til å sette på dagsorden, som dere vil formidle erfaringer om eller som dere ganske enkelt vil diskutere og ha mer kunnskap om.

Med dette så vil Roger og Stine i Agderings sekretariat takke styret og medlemmene for godt samarbeid i 2020 og med ønske om at alle får et 2021 som blir mye bedre.

Riktig god jul og ett godt nytt år!