Den nye arbeidsplassen: tanker om digitalisering, organisering og læring fra en pandemi

Tid: 16. april, kl. 08:30-10:00

Sted: Teams

Påmelding: Her

Målgruppen for webinaret er personer i HR-funksjoner, personer med personalansvar, men også øvrige interesserte er velkomne til å delta.

12. mars 2020 ble Norge som følge av koronapandemien satt i en krisetilstand som savner motstykke siden andre verdenskrig. Nå over ett år etter utbruddet er vi fremdeles i en unntakstilstand. Arbeidshverdagen er for alle endret; for noen har det medført store endringer, for andre mindre tilpasninger. I dette HR-forumet setter vi søkelys på noen av disse endringene og vi spør: Hva har vi lært? Hva gikk bra? Hva kunne vi gjort annerledes? Hvordan vil arbeidshverdagen vår bli påvirket også etter at pandemien er over?

Vi vil i webinaret få innblikk i hvordan Dyreparken og Nye Veier valgte å håndtere situasjonen. Vi vil få eksempler på hvordan ulike digitale verktøy er blitt brukt og kan brukes for å opprettholde drift og drive organisasjonsutvikling. Hva gjør de som er «best i klassen» når de skaper den digitale arbeidsplassen? Vi vil også bli presentert for noen utfordringer og erfaringstall knyttet til hvordan man ivaretar det psykososiale arbeidsmiljøet, arbeidstidsbestemmelser og hensyn til konfidensialitet ved bruk av hjemmekontor.

Målet med webinaret er å utveksle erfaringer og tanker om veien videre også etter at pandemien er over. Vi oppfordrer derfor dere som tilhører å dele deres erfaringer og stille spørsmål til panelet.

PROGRAM:

08:30: Introduksjon og presentasjoner

  • Organisasjon i endring – Arbeidsgiverrollen ved Kjetil Mogård Bergem. Advokat i Deloitte Advokatfirma på Sørlandet som bistår virksomheter med juridisk rådgivning særskilt innen arbeidsrett og personvern.
  • Dyreparken som digital arbeidsplass ved Anne-Lise Crogh. HR fagsjef i Dyreparken. Hun har 13 års erfaring fra både strategisk og operativt HR-arbeid.
  • Nye Veier – endringer i en krevende tid ved Asbjørn N. Aadnevig. Direktør HMS, HR og seriøsitet i Nye Veier
  • Den digitale arbeidsplassen ved Tom Thoresen. Leder for Human Capital Management (HCM) Norge i TietoEVRY det vil si at han hjelper nordiske selskaper og organisasjoner med å ta i bruk skybaserte løsninger innenfor HR.
  • Funn fra undersøkelse av Hjemmekontor under Covid 19 ved advokat Kjetil Mogård Bergem

09:35: Kommentarer, spørsmål og refleksjoner fra tilhørere

10:00: Avslutning

INNLEDERE:

Kjetil Mogård Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma på Sørlandet. Han bistår arbeidsgivere med arbeidsrettslig rådgivning i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, omorganiseringer og tvistesaker.

Anne-Lise Crogh jobber som HR fagsjef i Dyreparken. Hun har 13 års erfaring fra både strategisk og operativt HR-arbeid.

Asbjørn N. Aadnevig, arbeider som Direktør for HMS, HR og seriøsitet i Nye Veier AS.

Tom Thoresen er leder for HCM Norge i TietoEVRY det vil si at han hjelper nordiske selskaper og organisasjoner med å ta i bruk skybaserte løsninger innenfor HR/Human Capital Management (HCM).