FORMÅL

Agdering skaper merverdi gjennom samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon.

VERDIER

Agdering jobber for en bærekraftig samfunnsutvikling

Vi er nysgjerrige, vi deler raust av vår kunnskap og samarbeider om felles utfordringer

FORENINGENS ARBEID

Agdering skal være en arena for relasjonsbygging og samarbeid som sprer kunnskap og skaper merverdi for Agderings medlemmer.