Oppføringer av Stine Elise Bremnes

Agder Energi får kompetanseprisen for 2019

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen. Bedriften tar samfunnsansvar som bygger opp under sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Agder Energi er i […]

– Utrolig sterke kandidater til årets kompetansepris

Lukas Wedemeyer (fra venstre), strategisjef i Kristiansand kommune, Sissel Strickert, strategisk rådgiver i NORCE, Sidsel Pettersen, daglig leder og partner i Innoventi, og Jens Martinius Nilsen, Vice President, Learning and Business Implementation i Gard, utgjør juryen som skal vurdere og innstille vinner av årets kompetansepris til Agderings styre. 19. desember hadde de sitt første møte. […]

Returkraft: samfunnsansvar og bærekraft satt i system

Beslutningen om å bygge Returkraft-anlegget ble tatt høsten 2007. På den tiden økte avfallsmengdene med 8-10 prosent per år. Mye har skjedd på de tolv årene som har gått. – Under finanskrisen stoppet avfallsveksten og etterpå ble det mer forsterket fokus på materialgjenvinning. Nå ser vi for første gang en reell nedgang i avfallsproduksjon per hode […]

– Vi skal være samfunnsbevisste

Vidar Akselsen er banksjef i Handelsbanken Kristiansand, et børsnotert selskap med over 800 kontorer internasjonalt og 46 kontorer i Norge. På Kristiansands-kontoret er det 16 ansatte som yter salg, support og rådgivning til private og bedriftskunder fra Lillesand til Flekkefjord. – Handelsbanken er organisert i en desentralisert modell. Vi styrer vårt markedsområde lokalt. Vi bestemmer […]

Stabil arbeidsstokk og økende omsetning til tross for hard konkurranse

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner (2018), og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet […]

– Norske boligbyggelag er gode på bærekraft

– De norske boligbyggelagene har alltid vært gode på det økonomiske og sosiale perspektivet av bærekraft. Men nå er miljø- og klimaperspektivet kommet mye sterkere inn i bærekraftsbegrepet, og det tar vi absolutt inn over oss. Per Selås er daglig leder i Arendal Boligbyggelag, som eies av 6500 medlemmer. Boligbyggelaget har som formål å bygge […]

Nominer kandidater til kompetanseprisen 2019

Kjenner du til en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling? Da ønsker vi å se dem som kandidater til årets kompetansepris. Her kan du nominere kandidater. Du kan også tipse Stine Elise Sotnedal Bremnes på stbr@norceresearch.no eller telefon 932 53 930. Prisen deles ut under Agderkonferansen i januar 2020. […]

– Ambisjonene er høye

Et år har gått siden Nina Mevold ble administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF. Hun mener samarbeid er nøkkelen for å løfte regionen og sykehuset. – Vi må sitte ved samme bord for å finne bærekraftige løsninger. Vi må inkludere hverandre. Det er helt avgjørende at Agder setter seg i en posisjon der vi samarbeider. […]

– Vi må lære av hverandres suksesser og feil

Trine Omholt er daglig leder i Morgenfugl, en gründerbedrift som tilbyr bærekraftig catering- og kantinetjenester. – Stadig flere bedrifter er opptatt av lokal verdiskaping og bærekraft. Derfor er det viktig at vi som matleverandør tar ansvar. Den bærekraftige bedriftsstrategien sørger for at Morgenfugl ikke har matsvinn. Omholt er også en ivrig forkjemper for bruk av […]

– Agdering må føles eksklusivt

Jim Toft, leder for strategisk rådgivning i Atea, forteller om en IT-bedrift i endring når vi besøker ham i forbindelse med Agderings strategiprosess. – Historisk sett har Atea vært et IT-infrastrukturselskap, og det skal vi fortsatt være best på. Men vi satser også tungt på dataanalyse og innsikt og andre forretningsnære konsulenttjenester. En av konsekvensene […]