Oppføringer av Stine Elise Bremnes

Smart spesialisering i Agder?

Fredag 18. september deltok Agdering i et arbeidsmøte om smart spesialiseringsmetodikk for næringslivet. Rogaland fylkeskommune delte sine erfaringer med representanter for fylkeskommune, næringsforeninger, klynger og andre interessenter i Agder. Først og fremst – hva er smart spesialisering? «Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig […]

Agderings strategiprosess ved veis ende

– Nå skal vi ta i bruk ny arbeidsmetodikk og nytt formål for å gjøre Agdering mer relevant for eksisterende og nye medlemmer. Siden høsten 2019 har daglig leder Roger Normann intervjuet, gjennomført survey og hatt strategisamling med styret i Agdering. Målet med arbeidet har vært å sørge for at den nye strategien  for Agdering […]

Agderings medlemmer inviteres til å delta på Global Outlook Norge

For sjuende år på rad gjennomføres Global Outlook Norge, opprinnelig som en del av Arendalsuka. Koronasituasjonen har endret lokaliseringen fra fysisk til digital. Uansett kan Global Outlook-partnerne inviterer til en konferanse som er mer aktuell enn noen gang før. Fremvoksende trender innen global politikk og næringsliv for det kommende tiåret blir stadig mer synlige etter […]

Agderings strategiprosess: – Agdering skal ta utgangspunkt i medlemmene

Agdering har denne høsten og vinteren gjennomført intervjuer med medlemmer og aktører i randsonen for å kartlegge hvordan Agdering kan skape større nytteverdi for medlemmene. Resultatene fra intervjuene resulterte i et strateginotat som vi nå har hatt ute på høring sammen med en spørreundersøkelse. Daglig leder Roger Normann presenterte den innsamlede informasjonen under Agderings årsmøte […]

Nye styremedlemmer ønsker å bidra til et nytt Agdering

Steinar Eilertsen, regiondirektør i KS Agder, og Vidar Akselsen, banksjef i Handelsbanken Arendal, er nye styremedlemmer i Agdering. – Kompetanseutvikling og -deling er viktig for sektoren vi representerer, kommunene. Strategiprosessen som Agdering gjennomgår er viktig for oss og derfor ønsker vi å ta en aktiv rolle i videreutviklingen av nettverket, sier Eilertsen. Akselsen er enig […]

Digitalt årsmøte vel gjennomført

Agdering gjennomførte 20. april årsmøte på Teams. – Årsmøtet ble ikke helt som vi hadde sett for oss, vi pleier vanligvis å kombinere det med et arrangement. Men Teams-møtet var overraskende velfungerende, og ikke minst svært nyttig, som årsmøter alltid er, sier daglig leder, Roger Normann. Her kan du lese protokollen: Protokoll-årsmøte-2020

Agder Energi får kompetanseprisen for 2019

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen. Bedriften tar samfunnsansvar som bygger opp under sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Agder Energi er i […]

– Utrolig sterke kandidater til årets kompetansepris

Lukas Wedemeyer (fra venstre), strategisjef i Kristiansand kommune, Sissel Strickert, strategisk rådgiver i NORCE, Sidsel Pettersen, daglig leder og partner i Innoventi, og Jens Martinius Nilsen, Vice President, Learning and Business Implementation i Gard, utgjør juryen som skal vurdere og innstille vinner av årets kompetansepris til Agderings styre. 19. desember hadde de sitt første møte. […]

Returkraft: samfunnsansvar og bærekraft satt i system

Beslutningen om å bygge Returkraft-anlegget ble tatt høsten 2007. På den tiden økte avfallsmengdene med 8-10 prosent per år. Mye har skjedd på de tolv årene som har gått. – Under finanskrisen stoppet avfallsveksten og etterpå ble det mer forsterket fokus på materialgjenvinning. Nå ser vi for første gang en reell nedgang i avfallsproduksjon per hode […]

– Vi skal være samfunnsbevisste

Vidar Akselsen er banksjef i Handelsbanken Kristiansand, et børsnotert selskap med over 800 kontorer internasjonalt og 46 kontorer i Norge. På Kristiansands-kontoret er det 16 ansatte som yter salg, support og rådgivning til private og bedriftskunder fra Lillesand til Flekkefjord. – Handelsbanken er organisert i en desentralisert modell. Vi styrer vårt markedsområde lokalt. Vi bestemmer […]