Oppføringer av Stine Elise Bremnes

– Dette er gode representanter for regionens kompetansearbeid

Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, er årets juryleder og skal dermed lede arbeidet med å finne de beste kandidatene til Agderings kompetansepris 2018. Juryen består også av Geir Hammersmark, næringsrådgiver i Arendal kommune, Sissel Strickert, administrasjons- og kommunikasjonssjef i NORCE, og Øivind Stenstad, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk. Gode kandidater Agdering fikk inn mange […]

Lederintervjuet – Kåre Andersen

Kåre Andersen er næringssjef i Arendal kommune – en kommune med en fremoverlent og strategisk holdning til næringsutvikling og -etablering. 1. Hvordan vil du beskrive din ledelsesfilosofi? Jeg legger stor vekt på åpenhet, involvering og medvirkning. 2. Hvilke verdier er viktigst for deg som leder? For meg er de viktigste verdiene ærlighet, tydelighet og raushet. 3. […]

Hva er digitalisering og hvilke muligheter gir det?

Johan Stensholt, seniorkonsulent i Deloitte, arbeider i grensesnittet mellom teknologi og forretningsutvikling. 9. november skal han holde innlegg om digitalisering i Agderings og Handelshøyskolen Executives nye møteplass, Påfyll & Nettverk. – Digitalisering kommer ikke om fem år, det er noe vi lever med her og nå. Jeg har god tro på at alle bedrifter har […]

Agder i møte med globale trender

Næringsliv og offentlig sektor på Agder står overfor tre verdensomspennende utviklingstrekk: digitalisering, globalisering og fragmentering. Disse tre trendene påvirker bedriftenes konkurranseevne og effektiviteten i offentlig tjenesteyting. Vi vet enda ikke hvordan vi skal møte dem. Digitaliseringer et moteord, men rommer en virkelighet som allerede har innhentet oss. Konsekvensene av digitaliseringa vil framstå enda tydeligere i […]

Lederintervjuet – Christiane E. Skage

Christiane Elisabeth Skage er daglig leder i Lister Nyskaping. Lister Nyskaping tilbyr kompetanse, nettverk, attraktive møteplasser og samhandlingsarenaer for bedrifter i Lister. Lister Nyskaping kobler bedriftene opp mot relevante fag-, forsknings-, utviklings- og investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. Organisasjonen er ofte involvert i regionale nærings- og samfunnsprosjekter. 1. Hvordan vil du beskrive din ledelsesfilosofi? Min  filosofi […]