Kompetanseprisen

  • Type prosjekter/program, innhold, omfang, gjennomføring, hvorfor, for hvem, involverte, strategisk forankring, nytenkning
  • Hvordan, ulike roller, hva har det bidratt til?
  • Eks. resultatforbedring, trivsel, turnover, kundetilfredshet, læringsmiljø?
  • Hvem, hva, hvordan, resultater?
  • Hva er gjort, hvordan, til hvem?
  • Resultater/tiltak?