Dette er Agdering

AGDERINGS FORMÅL

Foreningens formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem av Agdering.

HVEM KAN BLI MEDLEMMER?

Som medlemmer kan være virksomheter med aktivitet i Agder.

Med virksomheter menes både offentlige virksomheter og private næringsvirksomheter, kommuner og fylkeskommuner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, samarbeidsorganisasjoner etc.

FORENINGENS ARBEID

Agdering skal arbeide på følgende måte:

1.Etablere og drifte fora, nettverk og møteplasser for faglig utvikling og kompetanseheving

2.Initiere nye fag- og studietilbud basert på de deltakende virksomheters behov og ønsker