Hvorfor navnet Agdering?

Du lurer kanskje på hvorfor man har valgt valgte å kalle foreningen for Agdering?
Kommunikasjonsbyrået Recommended bidro i navneprosesen, og her kan du lese mer om tankene bak navnevalget.

Navnet Agdering er et konstruert navn.
Fokuset er ment å være på det geografiske området foreningen opererer innenfor. Nedslagsfeltet er derfor tydelig.

Det som kan overlates til hver enkelt er at ulike navn kan kobles til Agdering.

Noen vil bare legge merke til stedsnavnet, noen tenker en begrenset sirkel og atter andre vil påpeke at bokstaven r med fordel burde vært dobbel, ifølge gramatikkboken.

Uavhengig av den enkeltes egen mening inviterer navnet til refleksjon, som også er i tråd med foreningens intensjon. Det skal være rom for debatt, erfaringsutveksling og nytenkning.

Basert på at Agdering er en videreføring av Kompetansering Sør og Sydspissen inneholder også navnet to elementer – Agder og Ring.

Dette forteller at to enkeltstående navn kan fungere godt sammen. Det faktum at det også skal fungere godt i uttale er også tatt hensyn til. Det skal være lett å si, lett å like og lett å huske.

Gathering er engelsk og betyr en samling mennesker / forsamling. Ordet Ring gir uttrykk for noe som er samlende og forbeholdt medlemmene i foreningen.

Navnet er ment å gi assosiasjoner om noe som er stabilt, lokalt forankret og seriøst. Agdering favner hele regionen og løfter fram navnet Agder på en positiv måte.

Når «barnet» skal få navn er det like mange meninger som det er mennesker involvert. Det handler egentlig bare om liking. Den største utfordringen er at navnet skal fungere i ulike kommunikasjonskanaler, det skal fortelle noe og samtidig være lett å huske. På bakgrunn av dette mener vi at foreningen har fått et navn som fungerer og som de aller fleste forholder seg positivt til.

Barnet heter Agdering!