slider2
Kompetanseutvikling - Virksomhetsledelse - Læringsarena - Erfaringsdeling - Nettverksbygging - På tvers av bransjer - Online Homework help

AGDERING

slider3

AGDERING

Kompetanseutvikling - Virksomhetsledelse - Læringsarena - Erfaringsdeling - Nettverksbygging

Hvem er vi?

Agdering er en medlemsorganisasjon som skal bidra til kompetanseutvikling og kompetanseheving blant medlemsvirksomhetene.

Hva gir et medlemskap?

Tilgang til nettverk med kompetanse innen virksomhetsledelse. I dag er 60 virksomheter medlem. Sammen øker vi kompetansenivået i og på tvers av virksomhetene.

Verdier

Agderings medlemmer forventes å bidra og dele. Gjennom inspirasjon og ideer fra andre skal Agderings aktiviteter bidra til vekst i egen virksomhet.

Når alle lærer av alle blir alle bedre

KOMPETANSEPRISEN 2017

Årets kandidater til Agderings kompetansepris er klare:

Vinneren utnevnes under Agderkonferansen 23. januar 2018 – les mer om konferansen.

Les mer om fjorårets stolte vinner, Glencore Nikkelverk.

A, job Interview Q& What're Your Aims for the Future

One also wishes to be certain the argumentative documents don't…

Just how to Produce a the Easy Way

No matter in the event you're composing an article for 2nd level…

How to Compose a Research Composition

While all essay writers must face the correct measures of creating…

How to Develop A Question Presentation

This portion of your article should indulge the readers to help…

Hva sier våre medlemmer?

Agderings topplederforum ett av mine viktigste nettverk for å utveksle erfaringer og å bygge kompetanse innenfor ledelse. Det er utviklet et åpent og tillitsfullt klima for å dele personlige erfaringer med andre ledere i regionen, hvilket har vært verdifullt for meg i min jobb.

Vidar Akselsen
Vidar AkselsenBanksjef Handelsbanken Kristiansand

Jeg setter pris på at Agdering legger tilrette for samarbeid og kompetanseutvikling mellom ulike virksomheter i regionen. Det er nyttig å lære av hverandre, og verdien av nettverksbygging er stor.

Linda Larsen
Linda LarsenHR-sjef Hennig-Olsen Is

For meg er Agdering et viktig nettverk på HR-feltet. Jeg får nyttige innspill som bidrar til faglig utvikling. Agdering bidrar til å sette HR-tema på dagsorden.

Odd Joar Svensson
Odd Joar SvenssonAvd.dir HR/HMS Agder politidistrikt

Lederintervjuet

Agdering er en møteplass for utvikling av kompetanse, med spesielt fokus på ledelsestema.

Som medlem møter du noen av Agders viktigste ledere. De kjennetegnes av vilje til å bidra, og de deler gjerne sine erfaringer og egen kompetanse.

I lederintervjuet blir du litt bedre kjent med noen av lederne i Agderings medlemsvirksomheter, og får deres tanker omkring ledelse.

Vi stiller 11 spørsmål – og får 11 svar som forhåpentligvis kan bidra til inspirasjon og refleksjon.

I tråd med vårt motto: Når alle lærer av alle, blir alle bedre.

Jill Akselsen

Jill Akselsen er regionsjef for WSP, Agder, Rogaland og Hordaland – og medlem av Agderings topplederforum.

Klikk her for å lese intervjuet:

Hopp til verktøylinje