Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Smart spesialisering i Agder?

Fredag 18. september deltok Agdering i et arbeidsmøte om smart spesialiseringsmetodikk for næringslivet. Rogaland fylkeskommune delte sine erfaringer med representanter for fylkeskommune, næringsforeninger, klynger og andre interessenter i Agder. Først og fremst – hva er smart spesialisering? «Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig […]

Agderings strategiprosess ved veis ende

– Nå skal vi ta i bruk ny arbeidsmetodikk og nytt formål for å gjøre Agdering mer relevant for eksisterende og nye medlemmer. Siden høsten 2019 har daglig leder Roger Normann intervjuet, gjennomført survey og hatt strategisamling med styret i Agdering. Målet med arbeidet har vært å sørge for at den nye strategien  for Agdering […]

Smart spesialisering i Agder?

Fredag 18. september deltok Agdering i et arbeidsmøte om smart spesialiseringsmetodikk for næringslivet. Rogaland fylkeskommune delte sine erfaringer med representanter for fylkeskommune, næringsforeninger, klynger og andre interessenter i Agder. Først og fremst – hva er smart spesialisering? «Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig […]

Agderings strategiprosess ved veis ende

– Nå skal vi ta i bruk ny arbeidsmetodikk og nytt formål for å gjøre Agdering mer relevant for eksisterende og nye medlemmer. Siden høsten 2019 har daglig leder Roger Normann intervjuet, gjennomført survey og hatt strategisamling med styret i Agdering. Målet med arbeidet har vært å sørge for at den nye strategien  for Agdering […]