Styret:

Styret i Agdering består i perioden 2017 – 2018 av følgende medlemmer:

SVEIN BUVIK
Styreleder Agdering
Svein er Chief External Affairs Officer ved Gard i Arendal.

Tlf: 975 59 318
E-post: svein.buvik@gard.no

TERJE HESKESTAD
Terje er dosent ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Tlf: 414 36 110
E-post: terje.heskestad@uia.no

SISSEL STRICKERT
Sissel er strategisk rådgiver i NORCE.

Tlf: 992 97 689
E-post: sstr@norceresearch.no

BENTE THORESEN PLASZKO
Bente er Global Director Sales Support Services i National Oilwell Varco

Tlf: 411 41 702
E-post: bentethorsen.plaszko@nov.com

KÅRE ANDERSEN
Kåre er næringssjef i Arendal kommune.

Tlf: 902 38 777
E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

CHRISTIANE E. SKAGE
Christiane er daglig leder for Lister Nyskaping.

Tlf: 958 26 406
E-post: christiane.skage@listernyskaping.no

UNNI FARESTVEIT
Unni er direktør samfunnskontakt i Agder Energi

Tlf: 916 64 495
E-post: unni.farestveit@ae.no

ØIVIND STENSTAD
Øivind er administrerende direktør ved Glencore Nikkelverk.

Tlf: 488 81 401
E-post: oivind.stenstad@glencore.no

Rolf H. Søraker
Rolf er direktør for konsernstab i Sparebanken Sør

Tlf: 918 23 371
E-post: rolf.soraker@sor.no