Vinneren av kompetanseprisen 2019 – Agder Energi

Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen.  Agder Energi er i juryens øyne et fyrtårn nasjonalt og internasjonalt.

Vinneren av kompetanseprisen 2018 – Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har en tydelig strategi på miljøledelse, kunnskapsdeling og fagopplæringen i regionen, og jobber ekte og forbilledlig innenfor etisk handel og samfunnsansvar. – De påvirker alle sine leverandører til å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø, og målet er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft, sa juryleder Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, under utdelingen av prisen.

Vinneren av kompetanseprisen 2017 – Henriksen Snekkeri

Kjernen i Henriksen Snekkeri er det unike håndverket – møbelsnekkeren med sin fagkunnskap. Bedriften har gått fra å være en tradisjonell håndverksbedrift til en ledende designfabrikk. Alle ansatte i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere. I en tid med stadig økende digitalisering er virksomheten i forkant, og flere ansatte har fått opplæring i 3D-modellering.

Vinneren av kompetanseprisen 2016 – Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en  aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største  bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder.
Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene.

Vinneren av kompetanseprisen 2015 – Dyreparken

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

Vinneren av kompetanseprisen 2014 – Arendal kommune

Arendal kommune er et foregangseksempel på systematisk jobbing med å etablere en robust og fremtidsrettet infrastruktur for å drive med kompetanseutvikling innen kommunal sektor.

Vinneren av kompetanseprisen 2013 – Fibo Trespo

Fibo Trespo har tilpasset beste praksis til egen virksomhet og egne produksjonsprosesser gjennom involvering, hvor alle som er involvert forstår hvorfor, hva og hvordan man lykkes i å bli best.

Vinneren av kompetanseprisen 2012 – Gard

Gard Academys rolle, funksjon og strategiske betydning vitner om en tydelig og langsiktig ledelsesfilosofi der sluttresultatet er avhengig av at den enkelte er i kontinuerlig ”forbedringsflyt”, møter kunden med kunnskap og innlevelse, gis et stort personlig ansvar og samtidig blir en stolt og engasjert medarbeider.

Vinneren av kompetanseprisen 2011 – National Oilwell Varco

Deres kompetanseutvikling over tid, og bruk av kompetanse som strategisk virkemiddel, er så fremragende at den er lagt merke til i hele verden, og også høyt verdsatt innen eget konsern – hvilket sikrer ressurser til ytterligere utvikling av virksomheten i Norge.

Vinneren av kompetanseprisen 2010 – Nettbuss

Gjennom involvering har utviklingsarbeidet bidratt til at alle ansatte nå deltar aktivt i organisasjonsutviklingen i virksomheten. Involvering og medvirkning i sammensatte prosjektgrupper og arbeidsgrupper har bidratt til innovative prosjekter og prosesser med meget gode resultater. Erfaringene er at kompetanse og involvering bidrar til at målene i selskapets strategiske plan nås, til det beste for kundene, miljøet og ansatte.