Vinneren av kompetanseprisen 2018 – Hennig-Olsen Is

Hennig-Olsen Is har en tydelig strategi på miljøledelse, kunnskapsdeling og fagopplæringen i regionen, og jobber ekte og forbilledlig innenfor etisk handel og samfunnsansvar. – De påvirker alle sine leverandører til å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø, og målet er å gjøre bærekraft til en driver for konkurransekraft, sa juryleder Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, under utdelingen av prisen.

Vinneren av kompetanseprisen 2017 – Henriksen Snekkeri

Kjernen i Henriksen Snekkeri er det unike håndverket – møbelsnekkeren med sin fagkunnskap. Bedriften har gått fra å være en tradisjonell håndverksbedrift til en ledende designfabrikk. Alle ansatte i produksjonen har fagbrev som møbelsnekkere. I en tid med stadig økende digitalisering er virksomheten i forkant, og flere ansatte har fått opplæring i 3D-modellering.

Vinneren av kompetanseprisen 2016 – Glencore Nikkelverk

Glencore Nikkelverk har over tid gått fra å være en tradisjonell industriarbeidsplass til i dag å fremstå som en  aktiv utdanningsbedrift. Bedriften er en av de største  bidragsyterne innen yrkesfagutdanningen på Agder.
Forventingene til alle ansatte ved Glencore er følgende: gjøre jobben, forbedre jobben og fortelle om forbedringene.

Vinneren av kompetanseprisen 2015 – Dyreparken

Dyreparken har en strategi der det er tydelig forankret i de overordnede mål og verdier at kompetanse skal ligge til grunn for handlingsvalg. Dette gjennomsyrer alt fra rekrutteringsprosess til videreutvikling av parken.

Vinneren av kompetanseprisen 2014 – Arendal kommune

Arendal kommune er et foregangseksempel på systematisk jobbing med å etablere en robust og fremtidsrettet infrastruktur for å drive med kompetanseutvikling innen kommunal sektor.

Vinneren av kompetanseprisen 2013 – Fibo Trespo

Fibo Trespo har tilpasset beste praksis til egen virksomhet og egne produksjonsprosesser gjennom involvering, hvor alle som er involvert forstår hvorfor, hva og hvordan man lykkes i å bli best.

Vinneren av kompetanseprisen 2012 – Gard

Gard Academys rolle, funksjon og strategiske betydning vitner om en tydelig og langsiktig ledelsesfilosofi der sluttresultatet er avhengig av at den enkelte er i kontinuerlig ”forbedringsflyt”, møter kunden med kunnskap og innlevelse, gis et stort personlig ansvar og samtidig blir en stolt og engasjert medarbeider.

Vinneren av kompetanseprisen 2011 – National Oilwell Varco

Deres kompetanseutvikling over tid, og bruk av kompetanse som strategisk virkemiddel, er så fremragende at den er lagt merke til i hele verden, og også høyt verdsatt innen eget konsern – hvilket sikrer ressurser til ytterligere utvikling av virksomheten i Norge.

Vinneren av kompetanseprisen 2010 – Nettbuss

Gjennom involvering har utviklingsarbeidet bidratt til at alle ansatte nå deltar aktivt i organisasjonsutviklingen i virksomheten. Involvering og medvirkning i sammensatte prosjektgrupper og arbeidsgrupper har bidratt til innovative prosjekter og prosesser med meget gode resultater. Erfaringene er at kompetanse og involvering bidrar til at målene i selskapets strategiske plan nås, til det beste for kundene, miljøet og ansatte.