KOMMENDE ARRANGEMENTER

Tema: Selskaper i endring: Valutastyring og risikohåndtering ved makroøkonomisk usikkerhet

Når: 18. november, kl. 17.00-19.00
Påmelding: her

Innledere er:

Alf Alviniussen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han ble ansatt i finansavdelingen i Norsk Hydro ASA i 1969 og ble utnevnt som finanssjef i 1980. Dette var en funksjon han hadde i mer enn 20 år. Fra 1986 ble han i tillegg daglig leder for Hydro Finans, konsernets internbank. Som finansansvarlig var Alviniussen sterkt involvert i selskapets mange nye prosjekter og oppkjøp av virksomheter. Konsernbanken hadde ansatte i 12 land. Som finansansvarlig var Alf Alviniussen sterkt involvert i selskapets mange nye prosjekter og oppkjøp av virksomheter. Fra 2001 og frem til pensjonsavgang i 2011 var han ansvarlig for konsernets finansplanlegging og risikostyring. Fra 2012 har Alviniussen vært selvstendig rådgiver for ulike firmaer og organisasjoner, deriblant EUs overnasjonale reguleringsorgan for finansinstitusjoner, EBA og EIOPA.

Lars Oxelheim er Professor i International Business and Finance på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Oxelheim er tilknyttet Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han er også professor emeritus ved Lunds universitet i Sverige og æresprofessor ved Fudan University i Shanghai.Lars Oxelheim fungerer også som rådgiver for selskaper og offentlige etater og han er en mye brukt som foredragsholder og key-note speaker.

Terje Heskestad er Dosent Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen i bedriftsøkonomi samt doktorgrad i finansregnskap fra NHH. Hans forskning er rettet mot finansregnskapets brukerrelevans og hvordan man kan gjøre finansiell rapportering mer relevant. Han har publisert en rekke artikler i Revisjon og regnskap, Beta og Praktisk økonomi og finans. Han har også gitt ut boken Kostnads- og inntektsanalyse. Heskestad har også bisstilling ved NHH og Deloitte. Han er også en mye bruk foreleser i norsk næringsliv.

Håkan Jankensgård er Dosent i Bedriftsøkonomi ved Lunds universitet, han ble Doktor ved Lunds universitet i 2011 for sin avhandling ’Essays in Corporate Risk Management’. Han har gjort omfattende akademisk forskning om firmaers risikostyringsstrategier og rammer for integrert risikostyring. Han har publisert i journaler som Journal of Banking and Finance och Financial Management og han er medforfatter på bøkene Corporate Foreign Exchange Risk Management och Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice. Han undervisar i valuation og risk management på Masterprogrammet i Accounting and Finance i Lund. Tidligere var Jankensgård risk manager i Norsk Hydro.

____________________________________________________________________________________

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

Tema: Macroeconomic Uncertainty Beyond Covid-19 – a Business Perspective

Når: 29. september, kl. 17.00-19.00
Påmelding: E-post til rono@norceresearch

Innledere er:

 • Lars Oxelheim, professor i International Business and Finance på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Oxelheim er tilknyttet Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han er også professor emeritus ved Lunds Universitet i Sverige og æresprofessor ved Fudan University i Shanghai.
 • Aksel Reksten, administrerende direktør i GE Healthcare Norge.

 

Tema: Korona: erfaringsutveksling og fremtidsvurdering

Tid: 14.05.2020

Sted: Teams

12. mars 2020 ble Norge som følge av koronapandemien satt i en krisetilstand som savner motstykke siden andre verdenskrig. Ønsket om å utveksle erfaringer fra koronapandemien er stort. Tilsvarende er ønsket om å se fremover og planlegge for best mulig håndtering av langtidsvirkninger.

For å bidra til dette inviterer vi toppledere til webinar hvor vi kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Innledere er:

 • Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF
 • Arne Johan Johnsen, lufthavnsjef i Avinor
 • Sofie Ringen, HR-direktør i Dyreparken
 • Jan-Erik Narvesen, HR-direktør i Hennig-Olsen Is
 • Dagfinn Haarrr, kommuneoverlege i Kristiansand kommune

 

Tema: Leder på Agder – utfordringer, erfaringer, forventninger og ambisjoner

Tid: 17.00-20.00

Sted: Agder Energi, Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Deltakere:

 • Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.
 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva.
 • Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus.
 • Camilla Dunsæd, påtroppende rådmann i nye Kristiansand kommune.

I samtale med Per Valebrokk fra Storm Communications.