Den nye arbeidsplassen: tanker om digitalisering, organisering og læring fra en pandemi

Tid: 16. april, kl. 08:30-10:00

Sted: Teams

Påmelding: Her

Målgruppen for webinaret er personer i HR-funksjoner, personer med personalansvar, men også øvrige interesserte er velkomne til å delta.

12. mars 2020 ble Norge som følge av koronapandemien satt i en krisetilstand som savner motstykke siden andre verdenskrig. Nå over ett år etter utbruddet er vi fremdeles i en unntakstilstand. Arbeidshverdagen er for alle endret; for noen har det medført store endringer, for andre mindre tilpasninger. I dette HR-forumet setter vi søkelys på noen av disse endringene og vi spør: Hva har vi lært? Hva gikk bra? Hva kunne vi gjort annerledes? Hvordan vil arbeidshverdagen vår bli påvirket også etter at pandemien er over?

Vi vil i webinaret få innblikk i hvordan Dyreparken og Nye Veier valgte å håndtere situasjonen. Vi vil få eksempler på hvordan ulike digitale verktøy er blitt brukt og kan brukes for å opprettholde drift og drive organisasjonsutvikling. Hva gjør de som er «best i klassen» når de skaper den digitale arbeidsplassen? Vi vil også bli presentert for noen utfordringer og erfaringstall knyttet til hvordan man ivaretar det psykososiale arbeidsmiljøet, arbeidstidsbestemmelser og hensyn til konfidensialitet ved bruk av hjemmekontor.

Målet med webinaret er å utveksle erfaringer og tanker om veien videre også etter at pandemien er over. Vi oppfordrer derfor dere som tilhører å dele deres erfaringer og stille spørsmål til panelet.

PROGRAM:

08:30: Introduksjon og presentasjoner

 • Organisasjon i endring – Arbeidsgiverrollen ved Kjetil Mogård Bergem. Advokat i Deloitte Advokatfirma på Sørlandet som bistår virksomheter med juridisk rådgivning særskilt innen arbeidsrett og personvern.
 • Dyreparken som digital arbeidsplass ved Anne-Lise Crogh. HR fagsjef i Dyreparken. Hun har 13 års erfaring fra både strategisk og operativt HR-arbeid.
 • Nye Veier – endringer i en krevende tid ved Asbjørn N. Aadnevig. Direktør HMS, HR og seriøsitet i Nye Veier
 • Den digitale arbeidsplassen ved Tom Thoresen. Leder for Human Capital Management (HCM) Norge i TietoEVRY det vil si at han hjelper nordiske selskaper og organisasjoner med å ta i bruk skybaserte løsninger innenfor HR.
 • Funn fra undersøkelse av Hjemmekontor under Covid 19 ved advokat Kjetil Mogård Bergem

09:35: Kommentarer, spørsmål og refleksjoner fra tilhørere

10:00: Avslutning

INNLEDERE:

Kjetil Mogård Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma på Sørlandet. Han bistår arbeidsgivere med arbeidsrettslig rådgivning i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, omorganiseringer og tvistesaker.

Anne-Lise Crogh jobber som HR fagsjef i Dyreparken. Hun har 13 års erfaring fra både strategisk og operativt HR-arbeid.

Asbjørn N. Aadnevig, arbeider som Direktør for HMS, HR og seriøsitet i Nye Veier AS.

Tom Thoresen er leder for HCM Norge i TietoEVRY det vil si at han hjelper nordiske selskaper og organisasjoner med å ta i bruk skybaserte løsninger innenfor HR/Human Capital Management (HCM).

____________________________________________________________________________________

TIDLIGERE ARRANGEMENTER

TEFT FOR NÆRING

Agdering, UiA Alumni, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening inviterer til Teft for næring.

Teft er en møteserie der vi ønsker å utfordre det etablerte for å sammen se utviklingsmuligheter for regionen vår. Møteserien vil gjennom regelmessige møter gi faglig innsikt som er nyttig både for studenter, nyutdannede og mer erfarne i næringslivet.
Vårt første arrangement blir digitalt, men fremover håper vi å kunne ha fysiske møter for å kunne legge til rette for nettverksbygging mellom deltakerne.

Temaet denne gang er nye forretningsmuligheter.

Norsk nærings- og arbeidsliv står i startgropa for det som kan bli den største disrupsjonen siden kommunikasjonsteknologiens inntog på 90-tallet. Disse endringene både utfordrer hva det betyr å være arbeidstaker og «tradisjonelle» måter å drive forretning på. Ved bruk av ny teknologi og nye forretningsmodeller senkes transaksjonskostnadene, noe som gir kundene varer og tjenester til lavere pris og ofte med bedre kvalitet. I dette webinaret belyser vi denne utviklingen og spør både hvordan det vil berøre de som er unge i arbeislivet, men også hvordan det «etablerte» næringslivet kommer til å håndtere transformasjonen.

Vi er så heldige å ha med oss de to UiA-alumnene Olav Aashaug og Anders Bøle fra Askeladden og co, og Ole K. Gulbrandsen fra Ridel til å dele sine erfaringer med sitt arbeid med nye forretningsmodeller. Professor Tor Helge Aas vil gi oss en innføring i forretningsmodeller i en digitalt tid.

Askeladden og co skal bygge opp verdens fremste gründerbedrifter, og oppsto etter deres suksess med frisørkjeden Cutters. Siden da har de blant annet startet opp Dr.Dropin, Squeeze, paint´n zip og Verd.

Ridel er Kristiansands nye taxiselskap. De jobber for å lage en ny generasjon taxi og skal gjøre taxituren billigere, grønnere, enklere og tryggere.

Tor Helge Aas er professor på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Aas forsker på innovasjonsledelse og fokuserer spesielt på tjeneste- og forretningsmodellinnovasjon.

Under arrangementet vil også Agdering dele ut sin kompetansepris.

Program:
Utdeling av kompetanseprisen ved Roger Normann fra Agdering
Forretningsmodeller i en digitalt tid – Professor Tor Helge Aas
Case: Askeladden og co
Case: Ridel
Panelsamtale

Panelsamtalen ledes av Roger Normann, Agdering. Panelet består av:
Anders Bøle, Byggesjef i Askeladden og co og bachelor i byggdesign fra UiA
Olav Aashaug, regnskap Askeladden og co og bachelor i økonomi og administrasjon fra UiA
Ole K., Styreleder Ridel
Tor Helge Aas, Professor ved Handelshøyskolen UiA
Maiken Græsli McNeill, leder UiA Alumni
Trond Backer, Administrerende direktør Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Morten Haakstad, Daglig leder Arendal Næringsforening

Arrangementet er gratis.

Tema: Selskaper i endring: Valutastyring og risikohåndtering ved makroøkonomisk usikkerhet

Når: 18. november, kl. 17.00-19.00
Påmelding: her

Innledere er:

Alf Alviniussen er utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han ble ansatt i finansavdelingen i Norsk Hydro ASA i 1969 og ble utnevnt som finanssjef i 1980. Dette var en funksjon han hadde i mer enn 20 år. Fra 1986 ble han i tillegg daglig leder for Hydro Finans, konsernets internbank. Som finansansvarlig var Alviniussen sterkt involvert i selskapets mange nye prosjekter og oppkjøp av virksomheter. Konsernbanken hadde ansatte i 12 land. Som finansansvarlig var Alf Alviniussen sterkt involvert i selskapets mange nye prosjekter og oppkjøp av virksomheter. Fra 2001 og frem til pensjonsavgang i 2011 var han ansvarlig for konsernets finansplanlegging og risikostyring. Fra 2012 har Alviniussen vært selvstendig rådgiver for ulike firmaer og organisasjoner, deriblant EUs overnasjonale reguleringsorgan for finansinstitusjoner, EBA og EIOPA.

Lars Oxelheim er Professor i International Business and Finance på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Oxelheim er tilknyttet Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han er også professor emeritus ved Lunds universitet i Sverige og æresprofessor ved Fudan University i Shanghai.Lars Oxelheim fungerer også som rådgiver for selskaper og offentlige etater og han er en mye brukt som foredragsholder og key-note speaker.

Terje Heskestad er Dosent Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen i bedriftsøkonomi samt doktorgrad i finansregnskap fra NHH. Hans forskning er rettet mot finansregnskapets brukerrelevans og hvordan man kan gjøre finansiell rapportering mer relevant. Han har publisert en rekke artikler i Revisjon og regnskap, Beta og Praktisk økonomi og finans. Han har også gitt ut boken Kostnads- og inntektsanalyse. Heskestad har også bisstilling ved NHH og Deloitte. Han er også en mye bruk foreleser i norsk næringsliv.

Håkan Jankensgård er Dosent i Bedriftsøkonomi ved Lunds universitet, han ble Doktor ved Lunds universitet i 2011 for sin avhandling ’Essays in Corporate Risk Management’. Han har gjort omfattende akademisk forskning om firmaers risikostyringsstrategier og rammer for integrert risikostyring. Han har publisert i journaler som Journal of Banking and Finance och Financial Management og han er medforfatter på bøkene Corporate Foreign Exchange Risk Management och Empowered Enterprise Risk Management: Theory and Practice. Han undervisar i valuation og risk management på Masterprogrammet i Accounting and Finance i Lund. Tidligere var Jankensgård risk manager i Norsk Hydro.

Tema: Macroeconomic Uncertainty Beyond Covid-19 – a Business Perspective

Når: 29. september, kl. 17.00-19.00
Påmelding: E-post til rono@norceresearch

Innledere er:

 • Lars Oxelheim, professor i International Business and Finance på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Oxelheim er tilknyttet Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm. Han er også professor emeritus ved Lunds Universitet i Sverige og æresprofessor ved Fudan University i Shanghai.
 • Aksel Reksten, administrerende direktør i GE Healthcare Norge.

 

Tema: Korona: erfaringsutveksling og fremtidsvurdering

Tid: 14.05.2020

Sted: Teams

12. mars 2020 ble Norge som følge av koronapandemien satt i en krisetilstand som savner motstykke siden andre verdenskrig. Ønsket om å utveksle erfaringer fra koronapandemien er stort. Tilsvarende er ønsket om å se fremover og planlegge for best mulig håndtering av langtidsvirkninger.

For å bidra til dette inviterer vi toppledere til webinar hvor vi kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Innledere er:

 • Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF
 • Arne Johan Johnsen, lufthavnsjef i Avinor
 • Sofie Ringen, HR-direktør i Dyreparken
 • Jan-Erik Narvesen, HR-direktør i Hennig-Olsen Is
 • Dagfinn Haarrr, kommuneoverlege i Kristiansand kommune

 

Tema: Leder på Agder – utfordringer, erfaringer, forventninger og ambisjoner

Tid: 17.00-20.00

Sted: Agder Energi, Kjøita 18, 4630 Kristiansand

Deltakere:

 • Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.
 • Kirsti Mathiesen Hjemdahl, daglig leder i Cultiva.
 • Nina Mevold, administrerende direktør for Sørlandet sykehus.
 • Camilla Dunsæd, påtroppende rådmann i nye Kristiansand kommune.

I samtale med Per Valebrokk fra Storm Communications.