Kompetanseprisen 2018 – foreslå kandidater!

Høsten er her – og som vanlig jakter Agdering på virksomheter som har utmerket seg ved forbilledlig utvikling av de menneskelige ressursene i arbeidslivet.
De som skal vurdere årets kandidater er:

  • Sidsel Pettersen (daglig leder, prosjektleder og partner i Innoventi)
  • Geir Hammersmark (næringsrådgiver i Arendal kommune)
  • Sissel Strickert (administrasjons-og kommunikasjonssjef og senior prosjektleder i NORCE)
  • Øivind Stenstad (administrerende direktør i Glencore Nikkelverk)

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 23. november.

Agderings kompetansepris henger særdeles høyt, men terskelen for å foreslå kandidater er lav.

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agderregionen.
Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.