Kompetanseprisen 2019 – foreslå kandidater!

Høsten er her – og som vanlig jakter Agdering på virksomheter som har utmerket seg ved forbilledlig utvikling av de menneskelige ressursene i arbeidslivet.
De som skal vurdere årets kandidater er:

  • Sidsel Pettersen (daglig leder, prosjektleder og partner i Innoventi)
  • Jens Martinius Nilsen (Vice President, Learning and Business Implementation i Gard)
  • Sissel Strickert (strategisk rådgiver i NORCE)
  • Lukas Georg Wedemeyer (nestleder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune)

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 22. november.

Agderings kompetansepris henger særdeles høyt, men terskelen for å foreslå kandidater er lav.

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agderregionen.
Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen personal- og organisasjonsutvikling.