Kompetanseprisen 2017 – foreslå kandidater!

Høsten er her – og som vanlig jakter Agdering på virksomheter som har utmerket seg ved forbilledlig utvikling av de menneskelige ressursene i arbeids- og samfunnslivet.
De som skal vurdere årets kandidater er:

  • Inger Holen (koordinator Regionplan Agder 2020)
  • Jill Akselsen (regionsjef WSP)
  • Arne Johan Johnsen (lufthavnsjef Avinor Kjevik)
  • Øivind Stenstad (adm. dir. Glencore Nikkelverk)

Fristen for å foreslå kandidater er 31.oktober.

Agderings kompetansepris henger særdeles høyt, men terskelen for å foreslå kandidater er lav.

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agderregionen.
Prisen deles ut årlig, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.